JUDr. Branislav Lečko

 1. Active judge at the court Okresný súd Žilina, we register 1,833 hearings and 1,110 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 17 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 4

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1174 days in the period and was assigned on average 151 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25.5 from 40 possible points and ranked on 133 – 155. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 12 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 85.6% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 146
 • Number of Affirmed Decisions – 125

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.5% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 0.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 422.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 457 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 0 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 0% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 103.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 774 days in the period and was assigned on average 121 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 345 – 366. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 7 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 91% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 89
 • Number of Affirmed Decisions – 81

An appeal against the judge's judgements is filed in 6% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 0.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 612 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 443 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 328 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 74% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 107.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 492 days and on average was assigned 241 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 90,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 53
 • Number of confirmed judgements – 48

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 521 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 471 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 249 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 52,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 82,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 481 – 489. mieste. Za kvalitu získal 13,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 5,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 09.10.2013 09:00 – 09.10.2013 15:45 Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM), BB, ZA
 • 2012 – PN sudcu v čase od 08.08.2012 do 22.10.2012 – nápad nových vecí mal zastavený
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu 1SprR/294/2011 bol z dôvodu dlhodobej PN sudcu dňa 13.06.2011 zastavený nápad nových vecí. Po ukončení PN mu bol odo dňa 20.06.2011 stanovený nápad nových vecí vo výške 100%.; 2012 – PN sudcu v čase od 08.08.2012 do 22.10.2012 – nápad nových vecí mal zastavený
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu 1SprR/294/2011 bol z dôvodu dlhodobej PN sudcu dňa 13.06.2011 zastavený nápad nových vecí. Po ukončení PN mu bol odo dňa 20.06.2011 stanovený nápad nových vecí vo výške 100%.
 • 2011 – 4.4.2011, 9.5.2011, 21.11.2011; 2013 – 09.10.2013 09:00 – 09.10.2013 15:45 Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM), BB, ZA
 • 2011 – 4.4.2011, 9.5.2011, 21.11.2011

Published judgements

 1. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok Judgement was issued on

 3. Uznesenie Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úpravu… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. do osob.… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného k maloletému… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného k mal.… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zverrenie mal. do osobnej… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného na mal. Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na mal. Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného pre mal.… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.