JUDr. Róbert Matulák

 1. Active judge at the court Okresný súd Prievidza, we register 3,553 hearings and 2,949 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 18 years.
 2. The judge has been nominated to function for more than 22 years, 4 - ročný mandát.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1487 days in the period and was assigned on average 54 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 28.5 from 40 possible points and ranked on 49 – 61. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 79.5% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 283
 • Number of Affirmed Decisions – 225

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.8% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 149.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 69 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 24 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 34.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 136.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1063 days in the period and was assigned on average 47 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 27.5 from 40 possible points and ranked on 119 – 133. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 74.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 145
 • Number of Affirmed Decisions – 108

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.3% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 201 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 312 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 119 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 38.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 107.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 640 days and on average was assigned 191 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 49
 • Number of confirmed judgements – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 256 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 354 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 214 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 127,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 9,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2012 – 1. Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov–1.časť – JA SR Pezinok – 03.04.2012 2. Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster – DP JA SR Omšenie – 18.06.–19.6.2012 3. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.2012 4. Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – JA SR Pezinok – 06.11.2012 5. I.Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001), II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II. – DP JA SR v Omšení – 21.11.–23.11.2012 6. Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ – DP JA SR v Omšení – 10.12.2012 všetko v postaní poslucháča
 • 2011 – –Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – JA SR Omšenie, 07.09.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10.–12.10.2011; Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – JA SR Omšenie, 05.12.–06.12.2011; t.j. 5 pracovných dni v pozícii poslucháča ; 2012 – 1. Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov–1.časť – JA SR Pezinok – 03.04.2012 2. Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster – DP JA SR Omšenie – 18.06.–19.6.2012 3. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.2012 4. Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – JA SR Pezinok – 06.11.2012 5. I.Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001), II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II. – DP JA SR v Omšení – 21.11.–23.11.2012 6. Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ – DP JA SR v Omšení – 10.12.2012 všetko v postaní poslucháča ; 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie – v postavení poslucháča
 • 2011 – –Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – JA SR Omšenie, 07.09.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10.–12.10.2011; Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností – JA SR Omšenie, 05.12.–06.12.2011; t.j. 5 pracovných dni v pozícii poslucháča

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 182,67 eur s… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, učenie neplatnosti odstúpenia… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vecného bremena Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že žalobca je… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že žalobca je… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.033,04 Eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť výpovede zmluvy o… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 420,68 Eur s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie bezpodielového… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, učenie neplatnosti odstúpenia… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapretie otcovstva Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie absolútnej neplatnosti… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do predosvojiteľskej… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.