JUDr. Andrej Matušovic

 1. Active chairman at the court Okresný súd Žiar nad Hronom, we register 2,534 hearings and 1,261 judgements.
 2. Inactive judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Levice, we register 327 hearings and 668 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

Overall evaluation of the judge is below average.
Incoming cases for the judge in 2021 were mostly from criminal agenda. Judge's decrees in 2021 were mostly from criminal agenda.

Component – Quality

We register 70.31% decrees for the judge, which are confirmed by the higher court in case of an appeal. The median amongst judges is 68,9%. We register 64 decrees concerning appeals.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Component – Effectivity

The judge had overal appointment of cases of 100.68% in 2021. The median amongst judges is 107,9%.
Anticipated time of the judge was based on data from 2021 85 days. Median amongst judges was 224,3 days.
In 2021 the judge decided 149 cases in the observed agendas.
In this dimension the judge belongs to the group that is average.

Component – Productivity

Weighted product of the judge in 2021 was 123.796. Median amongst judges was 248,1.
For the judge we register 34 unresolved cases at the end of 2021. From those 58.82% are restant cases. Median amongst judges was 39,34% of restant cases from the total number of unresolved cases.
In this dimension the judge belongs to the group that is worse than average.

Overall Evaluation
Evaluation on a scale from 0 to 10.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1486 days in the period and was assigned on average 149 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21.5 from 40 possible points and ranked on 317 – 344. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 67.3% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 49
 • Number of Affirmed Decisions – 33

An appeal against the judge's judgements is filed in 1.8% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 0.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 60.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 64 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 47 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 73.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 100.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1052 days in the period and was assigned on average 121 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 28 from 40 possible points and ranked on 107 – 118. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 17.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 75% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 36
 • Number of Affirmed Decisions – 27

An appeal against the judge's judgements is filed in 1.7% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 0.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 67 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 60 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 32 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 53.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 104.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 627 days and on average was assigned 138 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 12
 • Number of confirmed judgements – 6

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 1,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 221 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 154 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 49 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 31,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 76% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 143 – 153. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho seminára.; Ku dňu preloženia sudcu na OS Žiar nad Hronom účasť nevykazujeme.
 • 2013 – Dodatkom č.10/2013 s účinnosťou od 22.10.2013 bol sudcovi zastavený nápad, ktorý sa mu prideľoval v súlade s RP na rok 2013 v znení v jeho Dodatkov. JUDr. Matušovic bol preložený na OS Žiar nad Hronom od 01.11.2013.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – nemá znížený nápad ; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Dodatkom č.10/2013 s účinnosťou od 22.10.2013 bol sudcovi zastavený nápad, ktorý sa mu prideľoval v súlade s RP na rok 2013 v znení v jeho Dodatkov. JUDr. Matušovic bol preložený na OS Žiar nad Hronom od 01.11.2013.
 • 2011 – nemá znížený nápad
 • 2011 – 2 dni; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x; 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho seminára.; Ku dňu preloženia sudcu na OS Žiar nad Hronom účasť nevykazujeme.
 • 2011 – 2 dni

Published judgements

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 172 ods. 1 písm. c písm. d… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1,4a Tr. zák. Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 157/1,2a Tr. zák. Hearing will be held on

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 289 ods. 1 Tr. zák. Hearing will be held on

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 326/1a,3 Tr. zák. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 172/1c,d Tr. zák. Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b)… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 172 ods. 1 písm. c,d,ods. 2… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1,4a Tr. zák. Hearing will be held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obnova konania Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1,4a Tr. zák. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 285/1,3b Tr. zák. Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 172/1c,d Tr. zák. Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 172 ods. 1 písm. c,d,ods. 2… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena ústavnej OL… Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 221/1,4a Tr. zák. Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obnova konania Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 156 ods. 1,2 písm. a/ Tr.… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 326/1a,3 Tr. zák. Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na vzatie do… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.