JUDr. Helena Menichová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Martin, evidujeme 2 101 pojednávaní a 3 056 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1426 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 87 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 99 – 112. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 134
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 106

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 227 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 199 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 66 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 33,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 138,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1010 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 65 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 134 – 152. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 99
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 75

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 248 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 331 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 64 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 19,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 98% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 622 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 114 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 62
 • Počet potvrdených odvolaní – 44

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 158 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 115 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 52 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 109% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 84 – 92. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 14.3.2013 Určovacie žaloby, 21.3.–22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a medzinárodných,22.04.2013 Doručovaní a dokazovaní ve veceh s cizím prvkem, 17.–18.10.2013 Spoločné rokovanie obchodnoprávneho kolégia, 12.11.2013 Konferencia "Ingerencia súdov", 19.–21.11.2013 Príslušnosť súdu v sporoch
 • 2013 – 0
 • 2013 – 0
 • 2012 – 05.06.2012 – Efektívne využitie PC, internetu a práv. vyhľadávačov, 10.– 11.09.2012 – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia, 23.–24.10.2012 – Pracovné stretnutie civilných sudcov, 17.–18.12.2012 – Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania
 • 2011 – 5 školení (31.3.2011 – Bratislava – exekučné konanie 18.5.2011 – Ban. Bystrica – zmluva o dielo 18.–19.10.2011 – Omšenie – celokrajové pracovné stretnutie 14.–15.12.2011 – Omšenie – obchodné spoločnosti a družstvá november 2011 – KS ZA – Európsky súd pre ľudské práva); 2012 – 05.06.2012 – Efektívne využitie PC, internetu a práv. vyhľadávačov, 10.– 11.09.2012 – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia, 23.–24.10.2012 – Pracovné stretnutie civilných sudcov, 17.–18.12.2012 – Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania; 2013 – 14.3.2013 Určovacie žaloby, 21.3.–22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a medzinárodných,22.04.2013 Doručovaní a dokazovaní ve veceh s cizím prvkem, 17.–18.10.2013 Spoločné rokovanie obchodnoprávneho kolégia, 12.11.2013 Konferencia "Ingerencia súdov", 19.–21.11.2013 Príslušnosť súdu v sporoch
 • 2011 – 5 školení (31.3.2011 – Bratislava – exekučné konanie 18.5.2011 – Ban. Bystrica – zmluva o dielo 18.–19.10.2011 – Omšenie – celokrajové pracovné stretnutie 14.–15.12.2011 – Omšenie – obchodné spoločnosti a družstvá november 2011 – KS ZA – Európsky súd pre ľudské práva)

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie rozhodnutia v… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 580,29 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 28,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 22.050,- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 304.339,08 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.894,67 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 32.597,45 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 223,01 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.104,1 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 19.447,56 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 171.363,29 € eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.006,86 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9.894,67 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.290,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.006,86 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 72,79 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 350 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.