JUDr. Denisa Mészárosová

 1. Aktívna podpredseda na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 685 pojednávaní a 96 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba - § 157 Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin § 212/1a, 2b Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §212/1b,2a Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §194/1,2b,§360/1,2b Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba § 155/1,2b §… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: marenie výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: marenie výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §194/1,2b,§360/1,2b Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Iné podanie Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba § § 189 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.