JUDr. Denisa Mészárosová

 1. Aktívna podpredseda na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 742 pojednávaní a 98 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, §223/1, §223/3 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin § 364/1a Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 360 ods. 1 písm. b/… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 208 tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, §223/1, §223/3 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.