JUDr. Martin Michalanský

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 777 pojednávaní a 130 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 16 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv 800/18 - § 221 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 421/16 - § 202 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 326/18 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 447/13 - § 373 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv 81/20 - § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv/227/17 - § 237 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 371/18 - § 207 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 314/20 - § 360 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv 799/19 - § 364 ods.1/a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 269/17 - § 245 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.