Krajský súd Košice Štúrova 29, 041 51 Košice

Na súde pracuje 109 sudcov.

Pre súd evidujeme 33 622 pojednávaní a 39 174 rozhodnutí.

Celkovo 2. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 179€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Podateľňa

Poznámka:
Trestné oddelenie Fax: +421558870191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Predsedovia

Podpredseda súdu je JUDr. Ján Slovinský a podpredseda je JUDr. Jozef Maruščák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

25

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

38

0

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

38

0

JUDr. Pavol Barabas

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

680

1 260

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

109

735

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

1 089

562

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

272

510

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 297

690

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 911

876

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

256

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 790

149

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 293

140

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

58

0

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

107

627

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 436

739

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

113

90

JUDr. Branislav Gazdag

sudca

20

0

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

4

Mgr. Miloš Greguš

sudca

6

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

82

315

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

499

157

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

133

949

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

99

921

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

111

584

JUDr. Milan Husťák

sudca

216

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

153

62

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 116

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

437

JUDr. Evžen Kelij

sudca

682

105

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

137

614

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

15

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

734

909

JUDr. Martin Kolesár

sudca

142

4

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 421

1 386

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

593

469

JUDr. František Krempaský

sudca

0

0

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Karol Kučera

sudca

2 192

177

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

1 114

937

JUDr. Jozef Kuruc

sudca

534

608

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

164

57

JUDr. Gizela Majerčáková

sudkyňa

0

157

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

135

269

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

268

711

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

224

322

JUDr. Jarmila Sopková Maximová

sudkyňa

0

347

JUDr. Jarmila Maximová

sudkyňa

25

21

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

93

JUDr. Martin Michalanský

sudca

703

114

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 160

833

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

131

0

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

237

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

702

110

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

176

273

JUDr. Pavol Naď

sudca

879

1 498

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

636

193

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

91

0

JUDr. Jana Raganová

sudkyňa

40

3

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

591

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

23

0

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 901

950

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

653

114

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 296

1 524

JUDr. Ján Slebodník

sudca

175

1 012

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

131

363

JUDr. Ján Slovinský

podpredseda

75

0

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

519

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová

sudkyňa

120

69

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 374

844

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

149

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

87

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

142

270

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

42

0

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

44

0

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

59

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

683

542

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 831

191

JUDr. Peter Tutko

sudca

192

871

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

893

JUDr. Jozef Vanca

sudca

650

967

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

178

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

164

456

JUDr. Imrich Volkai

sudca

67

72

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

38

0

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

175

346

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

178

3

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

1 094

968

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

25

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

38

0

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

38

0

JUDr. Pavol Barabas

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

680

1 260

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

109

735

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

1 089

562

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

272

510

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 297

690

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 911

876

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

256

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 790

149

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

142

0

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 293

140

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

58

0

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

107

627

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 436

739

Mgr. Jolana Fuchsová

sudkyňa

138

321

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

113

90

JUDr. Branislav Gazdag

sudca

20

0

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

4

Mgr. Miloš Greguš

sudca

6

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

82

315

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

499

157

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

133

949

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Hríb

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

99

921

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

111

584

JUDr. Milan Husťák

sudca

216

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

153

62

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 116

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

437

JUDr. Jana Karady

pravdepodobne VSÚ

0

133

Zdena Kazíková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

682

105

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

137

614

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

15

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

734

909

JUDr. Martin Kolesár

sudca

142

4

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 421

1 386

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

593

469

JUDr. František Krempaský

sudca

0

0

Mgr. Lenka Kubejová

pravdepodobne VSÚ

0

83

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Karol Kučera

sudca

2 192

177

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

1 114

937

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

380

35

JUDr. Jozef Kuruc

sudca

534

608

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

164

57

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

135

269

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

268

711

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

224

322

JUDr. Jarmila Maximová

sudkyňa

25

21

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

93

JUDr. Martin Michalanský

sudca

703

114

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 160

833

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

565

1 349

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

131

0

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

237

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

702

110

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

77

0

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

176

273

JUDr. Pavol Naď

sudca

879

1 498

JUDr. Katarína Nemešová

sudkyňa

131

7

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

636

193

JUDr. Alžbeta Pasteráková

sudkyňa

0

0

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

91

0

JUDr. Jana Raganová

sudkyňa

40

3

JUDr. Adriana Rakociová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

591

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

23

0

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 901

950

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1

2

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

653

114

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 296

1 524

JUDr. Ján Slebodník

sudca

175

1 012

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

131

363

JUDr. Ján Slovinský

podpredseda

75

0

Marianna Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

519

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová

sudkyňa

120

69

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 374

844

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

149

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

87

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

142

270

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

42

0

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

44

0

JUDr. Eva Styková

sudkyňa

364

542

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

59

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

683

542

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 831

191

JUDr. Peter Tutko

sudca

192

871

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

893

JUDr. Jozef Vanca

sudca

650

967

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

178

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

164

456

JUDr. Imrich Volkai

sudca

67

72

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

38

0

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

175

346

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

178

3

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

1 094

968

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 75/15 - § 344 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 194/13 - § 149 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv 191/18 - § 266 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 4Pv 272/17 - § 360a ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 223/11 - § 20 § 221… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 4Pv 612/14 - § 157 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Pavol Naď a JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – R. N.
  Odporca – E. Y.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.KaPO… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Pavol Naď a JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – L. W.
  Odporca – G. R.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č. KaPO 1N… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Pavol Naď a JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – A. T.
  Odporca – Y. G.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. KaPO… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Pavol Naď a JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – P. F.
  Odporca – N. Y.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .