Krajský súd Košice Štúrova 29, 041 51 Košice

Na súde pracuje 105 sudcov.

Pre súd evidujeme 32 573 pojednávaní a 37 019 rozhodnutí.

Celkovo 2. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 179€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Podateľňa

Poznámka:
Trestné oddelenie Fax: +421558870191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Imrich Volkai a podpredseda je JUDr. Jozef Kuruc.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

663

1 206

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

50

660

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

1 005

499

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

205

479

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 195

635

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 827

819

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 641

141

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

34

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 191

122

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

15

605

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 328

688

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

23

55

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

57

270

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

350

142

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

82

893

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

31

862

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

23

547

JUDr. Milan Husťák

sudca

68

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

49

37

JUDr. Evžen Kelij

sudca

577

98

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

94

583

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

14

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

669

835

JUDr. Martin Kolesár

sudca

40

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 393

1 328

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

428

432

JUDr. Karol Kučera

sudca

2 056

151

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

921

866

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

489

573

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

32

51

JUDr. Gizela Majerčáková

sudkyňa

0

155

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

23

234

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

187

664

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

40

257

JUDr. Jarmila Sopková Maximová

sudkyňa

0

340

JUDr. Martin Michalanský

sudca

568

99

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 070

765

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

559

1 318

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

35

0

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

567

96

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

42

221

JUDr. Pavol Naď

sudca

777

1 419

JUDr. Miroslav Osif

sudca

524

179

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

23

0

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

587

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 829

894

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

504

105

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 188

1 469

JUDr. Ján Slebodník

sudca

53

962

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

35

294

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová

sudkyňa

71

25

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 374

819

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

86

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

34

214

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

56

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

596

464

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 749

179

JUDr. Peter Tutko

sudca

42

799

JUDr. Jozef Vanca

sudca

615

900

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

120

30

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

32

401

JUDr. Imrich Volkai

predseda

31

64

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

53

278

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

70

1

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

1 036

902

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

24

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

663

1 206

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

50

660

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

1 005

499

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

205

479

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 195

635

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 827

819

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

256

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 641

141

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

34

0

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 191

122

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

15

605

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 328

688

Mgr. Jolana Fuchsová

sudkyňa

138

319

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

23

55

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

4

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

57

270

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

350

142

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

82

893

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Hríb

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

31

862

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

23

547

JUDr. Milan Husťák

sudca

68

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

49

37

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 113

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

434

JUDr. Jana Karady

pravdepodobne VSÚ

0

133

Zdena Kazíková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

577

98

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

94

583

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

14

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

669

835

JUDr. Martin Kolesár

sudca

40

0

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 393

1 328

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

428

432

JUDr. František Krempaský

sudca

0

0

Mgr. Lenka Kubejová

pravdepodobne VSÚ

0

83

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Karol Kučera

sudca

2 056

151

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

921

866

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

380

32

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

489

573

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

32

51

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

23

234

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

187

664

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

40

257

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

92

JUDr. Martin Michalanský

sudca

568

99

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 070

765

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

559

1 318

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

35

0

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

236

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

567

96

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

31

0

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

42

221

JUDr. Pavol Naď

sudca

777

1 419

JUDr. Katarína Nemešová

sudkyňa

131

7

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

524

179

JUDr. Alžbeta Pasteráková

sudkyňa

0

0

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

23

0

JUDr. Adriana Rakociová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

587

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 829

894

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1

2

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

504

105

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 188

1 469

JUDr. Ján Slebodník

sudca

53

962

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

35

294

JUDr. Ján Slovinský

sudca

0

0

Marianna Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

514

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová

sudkyňa

71

25

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 374

819

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

149

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

86

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

34

214

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Eva Styková

sudkyňa

364

542

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

56

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

596

464

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 749

179

JUDr. Peter Tutko

sudca

42

799

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

888

JUDr. Jozef Vanca

sudca

615

900

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

120

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

32

401

JUDr. Imrich Volkai

predseda

31

64

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

53

278

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

70

1

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

1 036

902

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Nečinnosti orgánu verejnej správy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 228/15 - § 208… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti výpovede Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Kv 26/13 - § 277… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Kv 26/13 - § 277 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1 P 455/15 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 272/17 - § 360a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 3Pv 326/18 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 3Pv 329/16 - § 323 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 274/2019 - § 199… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Dudík a JUDr. Evžen Kelij
  Obžalovaný – ["M", "W"]
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .