Krajský súd Košice Štúrova 29, 041 51 Košice

Na súde pracuje 109 sudcov.

Pre súd evidujeme 37 919 pojednávaní a 46 631 rozhodnutí.

Celkovo 2. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 179€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Poznámka:
Trestné oddelenie Fax: +421558870191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Predsedovia

Sudca súdu je JUDr. Ján Slovinský a podpredseda je JUDr. Martin Kolesár.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

29

JUDr. Pavol Barabas

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

680

1 308

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

397

35

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

121

839

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

1 089

601

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

363

818

JUDr. Boris Brondoš

sudca

146

0

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 911

947

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

2 158

200

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

286

663

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 551

195

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 615

798

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

307

298

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

9

Mgr. Miloš Greguš

sudca

206

0

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

82

359

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

867

208

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

133

1 022

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

395

1 475

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

249

621

JUDr. Milan Husťák

sudca

680

0

Ing. JUDr. Milan Husťák

sudca

193

6

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

413

323

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 143

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

455

JUDr. Evžen Kelij

sudca

682

118

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

17

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

955

1 304

JUDr. Martin Kolesár

podpredseda

320

91

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 422

1 462

JUDr. Marek Kotora

sudca

1 043

705

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

137

675

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

182

47

JUDr. František Krempaský

sudca

0

1

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

1 656

1 090

JUDr. Jozef Kuruc

sudca

534

636

JUDr. Tomáš Kuruc

sudca

0

0

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

376

125

JUDr. Gizela Majerčáková

sudkyňa

0

169

JUDr. Jozef Maruščák

sudca

425

429

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

421

996

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

646

527

JUDr. Jarmila Sopková Maximová

sudkyňa

0

357

JUDr. Jarmila Maximová

sudkyňa

203

116

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

97

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Melichárek

sudca

0

0

JUDr. Martin Michalanský

sudca

1 088

167

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 354

1 113

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

459

27

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

249

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

1 087

156

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

385

0

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

173

0

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

467

451

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

965

259

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

316

68

JUDr. Jana Raganová

sudkyňa

308

36

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

333

46

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 599

1 880

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

375

552

JUDr. Ján Slovinský

sudca

333

16

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

545

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová

sudkyňa

120

83

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 374

882

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

89

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

440

449

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

506

0

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

73

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

1 025

844

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 829

214

JUDr. Radovan Turčík

sudca

143

12

JUDr. Peter Tutko

sudca

490

1 058

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

925

JUDr. Július Tóth

sudca

205

0

JUDr. Jozef Vanca

sudca

650

1 053

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

273

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

331

607

JUDr. Imrich Volkai

sudca

67

74

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

224

61

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

466

540

JUDr. Frederika Zozuľáková

predseda

1 190

1 288

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 475

820

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

267

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 901

1 008

JUDr. František Ševčovič

sudca

1 020

167

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

155

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

286

2

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

486

47

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

29

JUDr. Pavol Barabas

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

680

1 308

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

78

0

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

397

35

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

121

839

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

1 089

601

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

363

818

JUDr. Boris Brondoš

sudca

146

0

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 911

947

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

2 158

200

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

286

663

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 551

195

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

158

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 615

798

Mgr. Jolana Fuchsová

sudkyňa

138

336

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

307

298

JUDr. Branislav Gazdag

sudca

28

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

9

Mgr. Miloš Greguš

sudca

206

0

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

82

359

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

867

208

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

133

1 022

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

395

1 475

JUDr. Vladimír Hríb

sudca

0

0

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

249

621

JUDr. Milan Husťák

sudca

680

0

Ing. JUDr. Milan Husťák

sudca

193

6

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

413

323

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 143

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

455

JUDr. Jana Karady

pravdepodobne VSÚ

0

136

Zdena Kazíková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

682

118

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

17

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

955

1 304

JUDr. Martin Kolesár

podpredseda

320

91

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 422

1 462

JUDr. Marek Kotora

sudca

1 043

705

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

137

675

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

182

47

JUDr. František Krempaský

sudca

0

1

Mgr. Lenka Kubejová

pravdepodobne VSÚ

0

86

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

1 656

1 090

JUDr. Jozef Kuruc

sudca

534

636

JUDr. Tomáš Kuruc

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

380

44

JUDr. Karol Kučera

sudca

2 264

203

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

376

125

JUDr. Jozef Maruščák

sudca

425

429

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

421

996

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

646

527

JUDr. Jarmila Maximová

sudkyňa

203

116

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

97

JUDr. Alena Mazúrová

sudkyňa

85

0

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Melichárek

sudca

0

0

JUDr. Martin Michalanský

sudca

1 088

167

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 354

1 113

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

565

1 399

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

459

27

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

249

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

1 087

156

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

385

0

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

173

0

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

467

451

JUDr. Pavol Naď

sudca

1 016

1 628

JUDr. Katarína Nemešová

sudkyňa

131

8

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

965

259

JUDr. Alžbeta Pasteráková

sudkyňa

0

0

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

316

68

JUDr. Jana Raganová

sudkyňa

308

36

JUDr. Adriana Rakociová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

620

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

333

46

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1

2

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 599

1 880

JUDr. Ján Slebodník

sudca

197

1 103

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

375

552

JUDr. Ján Slovinský

sudca

333

16

Marianna Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

545

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová

sudkyňa

120

83

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 374

882

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

89

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

440

449

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

506

0

JUDr. Eva Styková

sudkyňa

364

569

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

73

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

1 025

844

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 829

214

JUDr. Radovan Turčík

sudca

143

12

JUDr. Peter Tutko

sudca

490

1 058

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

925

JUDr. Július Tóth

sudca

205

0

JUDr. Jozef Vanca

sudca

650

1 053

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

273

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Sandra Veľká

sudca

168

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

331

607

JUDr. Imrich Volkai

sudca

67

74

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

224

61

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

466

540

JUDr. Frederika Zozuľáková

predseda

1 190

1 288

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 475

820

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

267

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

321

0

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 901

1 008

JUDr. František Ševčovič

sudca

1 020

167

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

155

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

286

2

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

486

47

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Tatiana Sabadošová a JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – A. Q.
  Odporca – B. G.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 1009/08 - § 237 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Tatiana Sabadošová a JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – Z. I.
  Odporca – O. G.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Tatiana Sabadošová a JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – Y. O.
  Odporca – J. M.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Tatiana Sabadošová a JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – L. H.
  Odporca – G. A.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Tatiana Sabadošová a JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – A. W.
  Odporca – R. A.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, starobný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tatiana Sabadošová
  Navrhovateľ – T. J.
  Odporca – M. V.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Tatiana Sabadošová a JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – K. Y.
  Odporca – D. V.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudcovia – JUDr. Marek Kotora, JUDr. Tatiana Sabadošová a JUDr. Pavol Tkáč
  Navrhovateľ – T. P.
  Odporca – N. W.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Petra Vysaníková
  Navrhovateľ – U. M.
  Odporca – N. C.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .