Krajský súd Košice Štúrova 29, 041 51 Košice

Na súde pracuje 68 sudcov.

Pre súd evidujeme 20 305 pojednávaní a 24 944 rozhodnutí.

Celkovo 2. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 179€

Kontakt

Tel. číslo:
+421558870111, +421558870112
Fax:
+421558870220

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Marcela Gálová
Tel. číslo:
0558 870 208

Adresa

Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0558 870 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0558 870 180, 055/8 870 221
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 16:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
055/8 871 947, +42155/8 871 944
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Imrich Volkai a podpredseda je JUDr. Jozef Kuruc.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

577

915

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

0

404

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

378

289

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

97

306

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

624

448

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 093

577

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

816

65

JUDr. Marek Dudík

sudca

513

56

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

0

472

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

807

459

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

26

47

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

282

69

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

17

648

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

0

641

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

0

376

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 088

JUDr. Evžen Kelij

sudca

519

57

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

62

396

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

12

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

453

649

JUDr. Milan Konček

sudca

1 074

992

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

228

257

JUDr. Karol Kučera

sudca

1 005

76

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

367

561

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

461

498

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

0

48

JUDr. Gizela Majerčáková

sudkyňa

0

165

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

0

110

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

154

482

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

0

50

JUDr. Jarmila Sopková Maximová

sudkyňa

0

298

JUDr. Martin Michalanský

sudca

470

45

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

697

490

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

488

1 045

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

469

45

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

0

36

JUDr. Pavol Naď

sudca

555

874

JUDr. Miroslav Osif

sudca

409

71

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Roman Rizman

sudca

79

542

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 049

651

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

388

55

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

752

1 050

JUDr. Ján Slebodník

sudca

0

721

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

0

44

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

500

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

954

608

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

81

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

0

45

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 022

38

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

457

290

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

886

70

JUDr. Peter Tutko

sudca

0

584

JUDr. Juraj Tymko

sudca

515

599

JUDr. Jozef Vanca

sudca

339

552

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

80

29

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

0

169

JUDr. Imrich Volkai

predseda

0

17

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

0

48

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

678

645

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

26

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

577

915

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

0

404

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

378

289

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

97

306

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

624

448

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 093

577

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

260

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

816

65

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

513

56

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

0

472

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

807

459

Mgr. Jolana Fuchsová

sudkyňa

138

327

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

4

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

26

47

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

282

69

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

17

648

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Hríb

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

0

641

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

0

376

JUDr. Milan Husťák

sudca

0

0

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 088

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

424

JUDr. Jana Karady

pravdepodobne VSÚ

0

140

Zdena Kazíková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

519

57

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

62

396

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

12

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

453

649

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 074

992

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

228

257

JUDr. František Krempaský

sudca

0

1

Mgr. Lenka Kubejová

pravdepodobne VSÚ

0

86

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Karol Kučera

sudca

1 005

76

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

367

561

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

380

29

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

461

498

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

0

48

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

0

110

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

154

482

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

0

50

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

92

JUDr. Martin Michalanský

sudca

470

45

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

697

490

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

488

1 045

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

242

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

469

45

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

0

36

JUDr. Pavol Naď

sudca

555

874

JUDr. Katarína Nemešová

sudkyňa

131

7

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

409

71

JUDr. Alžbeta Pasteráková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Adriana Rakociová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Roman Rizman

sudca

79

542

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 049

651

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1

3

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

388

55

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

752

1 050

JUDr. Ján Slebodník

sudca

0

721

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

0

44

Marianna Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

500

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

954

608

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

152

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

81

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

0

45

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Eva Styková

sudkyňa

364

576

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 022

38

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

457

290

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

886

70

JUDr. Peter Tutko

sudca

0

584

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

515

599

JUDr. Jozef Vanca

sudca

339

552

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

80

29

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

0

169

JUDr. Imrich Volkai

predseda

0

17

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

0

48

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

678

645

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 624/15 - § 222 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Ladislav Tomčovčík
  Obžalovaný – Silvia Ferencová
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania č. 3 T 16/2003 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. František Ševčovič
  Obžalovaný – Kristína Vencelová
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2 Pv 457/16/8806-12 - § 157 ods.1,2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Ladislav Tomčovčík
  Obžalovaný – Ľubomír Kažimír
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv 306/12 - § 221 ods. 1, 2, 3 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Ladislav Tomčovčík
  Obžalovaný – Ing. Oto Melcer
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Pavol Naď
  Navrhovateľ – Oľga Mihalečková
  Odporca – Okresný úrad Košice
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 697/2014 - § 222 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Ladislav Tomčovčík
  Obžalovaný – Lukáš Kertés
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.11845/2014/OLP Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Milan Konček
  Navrhovateľ – Bc. Michal Demko
  Odporca – Dopravný úrad
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 4Pv 465/2012 - § 213 ods. 1, 3 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Ladislav Tomčovčík
  Obžalovaný – Ing. Ján Jánošík
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – JUDr. Alexej Ivanko
  Odporca – Okresný úrad Košice
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .