Krajský súd Košice Štúrova 29, 041 10 Košice

Na súde pracuje 113 sudcov.

Pre súd evidujeme 40 284 pojednávaní a 50 293 rozhodnutí.

Celkovo 2. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 179€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 10 Košice
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Poznámka:
Trestné oddelenie Fax: +421558870191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Predsedovia

Sudca súdu je JUDr. Ján Slovinský a podpredseda je JUDr. Martin Kolesár.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Andrejčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

29

JUDr. Martin Baločko

sudca

29

0

JUDr. Pavol Barabas

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

680

1 317

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

419

66

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

121

857

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

1 089

605

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

364

845

JUDr. Boris Brondoš

sudca

158

0

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 911

956

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

2 334

238

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

286

668

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 738

236

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

178

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 615

803

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

339

372

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

9

Mgr. Miloš Greguš

sudca

241

59

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Monika Géciová

sudkyňa

0

1

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

82

364

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

916

246

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

133

1 044

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

551

1 733

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

273

624

JUDr. Milan Husťák

sudca

680

0

Ing. JUDr. Milan Husťák

sudca

277

22

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

podpredseda

458

413

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 144

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

458

JUDr. Evžen Kelij

sudca

682

126

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

18

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

1 065

1 463

JUDr. Martin Kolesár

podpredseda

351

125

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 422

1 463

JUDr. Marek Kotora

sudca

1 085

827

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

137

682

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

214

125

JUDr. František Krempaský

sudca

0

1

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

1 813

1 146

JUDr. Jozef Kuruc

sudca

534

639

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Viktória Ladičkovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

472

181

JUDr. Gizela Majerčáková

sudkyňa

0

170

JUDr. Jozef Maruščák

sudca

477

526

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

509

1 199

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

683

617

JUDr. Jarmila Sopková Maximová

sudkyňa

0

361

JUDr. Jarmila Maximová

sudkyňa

215

125

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

97

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Melichárek

sudca

0

0

JUDr. ThDr. Peter Melichárek

sudca

0

0

ThDr. JUDr. Peter Melichárek

sudca

0

0

JUDr. Martin Michalanský

sudca

1 274

206

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 474

1 217

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

507

92

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

252

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

1 109

187

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

459

13

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

228

0

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

516

547

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

1 138

297

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

358

152

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

375

132

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 605

1 919

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

497

642

JUDr. Ján Slovinský

sudca

366

39

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

547

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová

sudkyňa

120

85

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 374

899

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

90

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

469

528

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

587

24

JUDr. Zsolt Suver

sudca

0

0

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

76

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 829

226

JUDr. Radovan Turčík

sudca

182

37

JUDr. Peter Tutko

sudca

519

1 122

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

929

JUDr. Július Tóth

sudca

241

26

JUDr. Jozef Vanca

sudca

650

1 069

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

288

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

331

629

JUDr. Imrich Volkai

sudca

67

75

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

695

641

JUDr. Frederika Zozuľáková

predseda

1 243

1 370

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 560

901

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

268

JUDr. František Čisovský

sudca

60

0

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 901

1 017

JUDr. František Ševčovič

sudca

1 085

208

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

157

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

312

32

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

521

84

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Andrejčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

29

JUDr. Martin Baločko

sudca

29

0

JUDr. Pavol Barabas

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

680

1 317

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

81

0

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

419

66

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

121

857

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

1 089

605

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

364

845

JUDr. Boris Brondoš

sudca

158

0

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 911

956

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

2 334

238

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

286

668

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 738

236

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

178

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 615

803

Mgr. Jolana Fuchsová

sudkyňa

138

340

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

339

372

JUDr. Branislav Gazdag

sudca

28

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

9

Mgr. Miloš Greguš

sudca

241

59

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Monika Géciová

sudkyňa

0

1

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

82

364

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

916

246

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

133

1 044

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

551

1 733

JUDr. Vladimír Hríb

sudca

0

0

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

273

624

JUDr. Milan Husťák

sudca

680

0

Ing. JUDr. Milan Husťák

sudca

277

22

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

podpredseda

458

413

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 144

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

458

JUDr. Jana Karady

pravdepodobne VSÚ

0

136

Zdena Kazíková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

682

126

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

18

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

1 065

1 463

JUDr. Martin Kolesár

podpredseda

351

125

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 422

1 463

JUDr. Marek Kotora

sudca

1 085

827

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

137

682

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

214

125

JUDr. František Krempaský

sudca

0

1

Mgr. Lenka Kubejová

pravdepodobne VSÚ

0

86

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

1 813

1 146

JUDr. Jozef Kuruc

sudca

534

639

JUDr. Tomáš Kuruc

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

380

44

JUDr. Karol Kučera

sudca

2 264

212

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Viktória Ladičkovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

472

181

JUDr. Jozef Maruščák

sudca

477

526

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

509

1 199

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

683

617

JUDr. Jarmila Maximová

sudkyňa

215

125

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

97

JUDr. Alena Mazúrová

sudkyňa

97

0

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Melichárek

sudca

0

0

JUDr. ThDr. Peter Melichárek

sudca

0

0

ThDr. JUDr. Peter Melichárek

sudca

0

0

JUDr. Martin Michalanský

sudca

1 274

206

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 474

1 217

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

565

1 403

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

507

92

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

252

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

1 109

187

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

459

13

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

228

0

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

516

547

JUDr. Pavol Naď

sudca

1 021

1 635

JUDr. Katarína Nemešová

sudkyňa

131

9

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

1 138

297

JUDr. Alžbeta Pasteráková

sudkyňa

0

0

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

358

152

JUDr. Jana Raganová

sudkyňa

353

74

JUDr. Adriana Rakociová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

625

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

375

132

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1

2

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 605

1 919

JUDr. Ján Slebodník

sudca

197

1 123

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

497

642

JUDr. Ján Slovinský

sudca

366

39

Marianna Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

547

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová

sudkyňa

120

85

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 374

899

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

90

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

469

528

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

587

24

JUDr. Eva Styková

sudkyňa

364

569

JUDr. Zsolt Suver

sudca

0

0

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

76

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

1 145

973

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 829

226

JUDr. Radovan Turčík

sudca

182

37

JUDr. Peter Tutko

sudca

519

1 122

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

929

JUDr. Július Tóth

sudca

241

26

JUDr. Jozef Vanca

sudca

650

1 069

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

288

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Sandra Veľká

sudca

180

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

331

629

JUDr. Imrich Volkai

sudca

67

75

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

260

123

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

695

641

JUDr. Frederika Zozuľáková

predseda

1 243

1 370

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 560

901

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

268

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

321

0

JUDr. František Čisovský

sudca

60

0

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 901

1 017

JUDr. František Ševčovič

sudca

1 085

208

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

157

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

312

32

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

521

84

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 353/17/8803 - § 260… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Martin Michalanský
  Obžalovaný – L. B.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť skončenia pracovného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody na zdraví Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 308/14/8810 - § 326… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marek Dudík
  Obžalovaný – N. Q.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 4Pv 247/20 /8803 - § 155… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Miroslav Osif
  Obžalovaný – F. G.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 83.069,59 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .