Krajský súd Košice Štúrova 29, 041 51 Košice

Na súde pracuje 68 sudcov.

Pre súd evidujeme 19 706 pojednávaní a 24 307 rozhodnutí.

Celkovo 2. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 179€

Kontakt

Tel. číslo:
+421558870111, +421558870112
Fax:
+421558870220

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Marcela Gálová
Tel. číslo:
0558 870 208

Adresa

Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0558 870 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0558 870 180, 055/8 870 221
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 16:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
055/8 871 947, +42155/8 871 944
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Imrich Volkai a podpredseda je JUDr. Jozef Kuruc.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

574

892

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

0

386

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

343

279

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

95

295

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

595

433

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 058

567

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

786

63

JUDr. Marek Dudík

sudca

513

55

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

0

463

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

780

446

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

26

42

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

282

68

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

17

628

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

0

623

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

0

365

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 080

JUDr. Evžen Kelij

sudca

519

55

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

62

388

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

12

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

440

642

JUDr. Milan Konček

sudca

1 050

981

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

225

250

JUDr. Karol Kučera

sudca

955

73

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

321

528

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

460

490

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

0

48

JUDr. Gizela Majerčáková

sudkyňa

0

164

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

0

98

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

154

472

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

0

44

JUDr. Jarmila Sopková Maximová

sudkyňa

0

286

JUDr. Martin Michalanský

sudca

470

42

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

672

476

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

483

1 033

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

469

44

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

0

29

JUDr. Pavol Naď

sudca

549

835

JUDr. Miroslav Osif

sudca

407

70

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Roman Rizman

sudca

78

528

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 008

630

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

388

52

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

736

1 031

JUDr. Ján Slebodník

sudca

0

703

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

0

34

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

493

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

922

599

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

81

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

0

36

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

982

36

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

455

275

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

839

67

JUDr. Peter Tutko

sudca

0

565

JUDr. Juraj Tymko

sudca

510

575

JUDr. Jozef Vanca

sudca

319

546

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

79

29

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

0

158

JUDr. Imrich Volkai

predseda

0

15

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

0

41

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

652

629

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

26

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

574

892

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

0

386

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

343

279

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

95

295

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

595

433

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 058

567

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

260

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

786

63

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

513

55

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

0

463

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

780

446

Mgr. Jolana Fuchsová

sudkyňa

138

327

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

4

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

26

42

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

282

68

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

17

628

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Hríb

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

0

623

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

0

365

JUDr. Milan Husťák

sudca

0

0

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 080

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

420

JUDr. Jana Karady

pravdepodobne VSÚ

0

140

Zdena Kazíková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

519

55

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

62

388

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

12

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

440

642

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 050

981

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

225

250

JUDr. František Krempaský

sudca

0

1

Mgr. Lenka Kubejová

pravdepodobne VSÚ

0

87

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Karol Kučera

sudca

955

73

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

321

528

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

380

29

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

460

490

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

0

48

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

0

98

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

154

472

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

0

44

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

92

JUDr. Martin Michalanský

sudca

470

42

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

672

476

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

483

1 033

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

242

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

469

44

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

0

29

JUDr. Pavol Naď

sudca

549

835

JUDr. Katarína Nemešová

sudkyňa

131

7

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

407

70

JUDr. Alžbeta Pasteráková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Adriana Rakociová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Roman Rizman

sudca

78

528

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 008

630

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1

3

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

388

52

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

736

1 031

JUDr. Ján Slebodník

sudca

0

703

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

0

34

Marianna Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

493

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

922

599

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

151

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

81

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

0

36

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Eva Styková

sudkyňa

364

576

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

982

36

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

455

275

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

839

67

JUDr. Peter Tutko

sudca

0

565

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

510

575

JUDr. Jozef Vanca

sudca

319

546

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

79

29

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

0

158

JUDr. Imrich Volkai

predseda

0

15

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

0

41

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

652

629

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 624/15 - § 222 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Ladislav Tomčovčík
  Obžalovaný – Silvia Ferencová
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania č. 3 T 16/2003 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. František Ševčovič
  Obžalovaný – Kristína Vencelová
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti zmlúv a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu mzdy Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 500.000,- Sk s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marek Kotora
  Navrhovateľ – Ondrej Junger
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie absolútnej neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Pavol Naď
  Navrhovateľ – Oľga Mihalečková
  Odporca – Okresný úrad Košice
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv/924/15 - § 348 ods. 1 písm. a)… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Ladislav Tomčovčík
  Obžalovaný – Ladislav Tomi
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .