Krajský súd Košice Štúrova 29, 041 51 Košice

Na súde pracuje 105 sudcov.

Pre súd evidujeme 34 118 pojednávaní a 41 148 rozhodnutí.

Celkovo 2. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 179€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Podateľňa

Poznámka:
Trestné oddelenie Fax: +421558870191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Predsedovia

Podpredseda súdu je JUDr. Ján Slovinský a podpredseda je JUDr. Jozef Maruščák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

28

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

87

5

JUDr. Pavol Barabas

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

680

1 294

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

121

801

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

1 089

588

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

289

553

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 328

730

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 911

921

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

265

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 860

163

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 329

153

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

70

0

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

155

654

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 484

780

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

145

145

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

5

Mgr. Miloš Greguš

sudca

47

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

82

339

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

569

174

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

133

979

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

152

1 027

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

142

607

JUDr. Milan Husťák

sudca

361

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

204

153

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 139

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

450

JUDr. Evžen Kelij

sudca

682

106

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

137

651

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

16

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

775

1 025

JUDr. Martin Kolesár

sudca

173

25

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 421

1 444

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

20

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

667

569

JUDr. František Krempaský

sudca

0

1

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

1 192

1 005

JUDr. Jozef Kuruc

sudca

534

632

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

201

69

JUDr. Gizela Majerčáková

sudkyňa

0

169

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

179

307

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

306

773

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

285

395

JUDr. Jarmila Sopková Maximová

sudkyňa

0

354

JUDr. Jarmila Maximová

sudkyňa

56

80

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

95

JUDr. Alena Mazúrová

sudkyňa

26

0

JUDr. Martin Michalanský

sudca

777

130

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

23

0

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

161

0

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

245

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

776

119

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

221

321

JUDr. Pavol Naď

sudca

896

1 606

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

704

215

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

129

0

JUDr. Jana Raganová

sudkyňa

93

4

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

69

7

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 901

994

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

723

130

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 360

1 669

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

161

423

JUDr. Ján Slovinský

podpredseda

111

0

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

539

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová

sudkyňa

120

80

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 374

857

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

152

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

89

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

190

332

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

97

0

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

89

0

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

63

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

732

651

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 829

203

JUDr. Július Tóth

sudca

3

0

JUDr. Peter Tutko

sudca

240

938

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

921

JUDr. Jozef Vanca

sudca

650

1 010

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

186

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Sandra Veľká

sudca

21

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

201

506

JUDr. Imrich Volkai

sudca

67

73

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

57

27

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

220

392

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

242

12

JUDr. Frederika Zozuľáková

predseda

1 106

1 056

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

28

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

73

0

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

87

5

JUDr. Pavol Barabas

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

680

1 294

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

121

801

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

1 089

588

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

289

553

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 328

730

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 911

921

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

265

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 860

163

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

190

0

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 329

153

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

70

0

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

155

654

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 484

780

Mgr. Jolana Fuchsová

sudkyňa

138

331

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

145

145

JUDr. Branislav Gazdag

sudca

28

0

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

5

Mgr. Miloš Greguš

sudca

47

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

82

339

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

569

174

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

133

979

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Hríb

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

152

1 027

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

142

607

JUDr. Milan Husťák

sudca

361

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

204

153

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 139

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

450

JUDr. Jana Karady

pravdepodobne VSÚ

0

136

Zdena Kazíková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

682

106

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

137

651

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

16

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

775

1 025

JUDr. Martin Kolesár

sudca

173

25

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 421

1 444

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

20

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

667

569

JUDr. František Krempaský

sudca

0

1

Mgr. Lenka Kubejová

pravdepodobne VSÚ

0

86

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Karol Kučera

sudca

2 248

185

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

1 192

1 005

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

380

40

JUDr. Jozef Kuruc

sudca

534

632

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

201

69

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

179

307

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

306

773

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

285

395

JUDr. Jarmila Maximová

sudkyňa

56

80

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

95

JUDr. Alena Mazúrová

sudkyňa

26

0

JUDr. Martin Michalanský

sudca

777

130

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

23

0

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 192

908

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

565

1 387

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

161

0

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

245

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

776

119

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

89

0

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

221

321

JUDr. Pavol Naď

sudca

896

1 606

JUDr. Katarína Nemešová

sudkyňa

131

7

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

704

215

JUDr. Alžbeta Pasteráková

sudkyňa

0

0

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

129

0

JUDr. Jana Raganová

sudkyňa

93

4

JUDr. Adriana Rakociová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

610

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

69

7

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 901

994

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1

2

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

723

130

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 360

1 669

JUDr. Ján Slebodník

sudca

197

1 080

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

161

423

JUDr. Ján Slovinský

podpredseda

111

0

Marianna Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

539

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová

sudkyňa

120

80

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 374

857

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

152

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

89

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

190

332

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

97

0

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

89

0

JUDr. Eva Styková

sudkyňa

364

568

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

63

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

732

651

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 829

203

JUDr. Július Tóth

sudca

3

0

JUDr. Peter Tutko

sudca

240

938

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

921

JUDr. Jozef Vanca

sudca

650

1 010

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

186

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Sandra Veľká

sudca

21

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

201

506

JUDr. Imrich Volkai

sudca

67

73

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

57

27

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

220

392

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

242

12

JUDr. Frederika Zozuľáková

predseda

1 106

1 056

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv 800/18 - § 221 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 421/16 - § 202 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 326/18 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 447/13 - § 373 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv 81/20 - § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv/227/17 - § 237 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 253/20 - § 360… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. PO… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .