Krajský súd Košice Štúrova 29, 041 51 Košice

Na súde pracuje 71 sudcov.

Pre súd evidujeme 27 640 pojednávaní a 34 610 rozhodnutí.

Celkovo 2. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 179€

Kontakt

Tel. číslo:
+421558870111, +421558870112
Fax:
+421558870220

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:
0558 870 208

Adresa

Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0558 870 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0558 870 180, 055/8 870 221
Poznámka:
Trestné oddelenie Fax: +421558870191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
055/8 871 947, +42155/8 871 944
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Imrich Volkai a podpredseda je JUDr. Jozef Kuruc.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

625

1 262

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

0

621

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

772

450

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

151

466

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

992

601

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 580

779

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 313

114

JUDr. Marek Dudík

sudca

931

114

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

0

606

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 144

654

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

29

188

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

282

122

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

29

860

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

0

841

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

0

526

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

0

0

JUDr. Evžen Kelij

sudca

519

93

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

69

571

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

15

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

581

828

JUDr. Martin Kolesár

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 298

1 335

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

390

510

JUDr. Karol Kučera

sudca

1 680

135

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

736

853

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

465

596

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

0

62

JUDr. Gizela Majerčáková

sudkyňa

0

168

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

0

210

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

166

632

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

0

188

JUDr. Jarmila Sopková Maximová

sudkyňa

0

356

JUDr. Martin Michalanský

sudca

470

87

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

940

723

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

520

1 357

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

0

0

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

469

77

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

0

158

JUDr. Pavol Naď

sudca

696

1 356

JUDr. Miroslav Osif

sudca

438

150

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

0

0

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

652

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 572

897

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

418

86

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 046

1 488

JUDr. Ján Slebodník

sudca

0

945

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

0

212

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 269

809

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

91

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

0

173

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

62

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

533

393

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 459

144

JUDr. Peter Tutko

sudca

0

775

JUDr. Juraj Tymko

sudca

552

967

JUDr. Jozef Vanca

sudca

526

841

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

96

29

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

0

335

JUDr. Imrich Volkai

predseda

0

54

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

0

224

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

0

1

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

884

847

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

28

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

625

1 262

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

0

621

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

772

450

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

151

466

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

992

601

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 580

779

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

271

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 313

114

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

931

114

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

0

606

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 144

654

Mgr. Jolana Fuchsová

sudkyňa

138

336

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

5

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

29

188

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

282

122

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

29

860

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Hríb

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

0

841

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

0

526

JUDr. Milan Husťák

sudca

0

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

0

0

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 166

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

460

JUDr. Jana Karady

pravdepodobne VSÚ

0

140

Zdena Kazíková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

519

93

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

69

571

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

15

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

581

828

JUDr. Martin Kolesár

sudca

0

0

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 298

1 335

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

390

510

JUDr. František Krempaský

sudca

0

1

Mgr. Lenka Kubejová

pravdepodobne VSÚ

0

86

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Karol Kučera

sudca

1 680

135

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

736

853

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

380

37

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

465

596

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

0

62

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

0

210

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

166

632

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

0

188

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

94

JUDr. Martin Michalanský

sudca

470

87

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

940

723

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

520

1 357

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

0

0

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

251

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

469

77

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

0

158

JUDr. Pavol Naď

sudca

696

1 356

JUDr. Katarína Nemešová

sudkyňa

131

7

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

438

150

JUDr. Alžbeta Pasteráková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

0

0

JUDr. Adriana Rakociová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

652

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 572

897

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1

4

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

418

86

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 046

1 488

JUDr. Ján Slebodník

sudca

0

945

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

0

212

JUDr. Ján Slovinský

sudca

0

0

Marianna Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

555

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 269

809

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

155

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

91

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

0

173

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Eva Styková

sudkyňa

364

581

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

62

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

533

393

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 459

144

JUDr. Peter Tutko

sudca

0

775

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

552

967

JUDr. Jozef Vanca

sudca

526

841

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

96

29

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

0

335

JUDr. Imrich Volkai

predseda

0

54

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

0

224

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

0

1

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

884

847

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 292/15 - § 207 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – Libor Priputen
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod, dlžné výživné Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 118/18 - § 348 ods. 1/a Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – Peter Kováč
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 390/18 - § § 194 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – Jozef Demeter
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že nehnuteľnosti patria do… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 399/12 - § 1863 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – Tibor Balog
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Pavol Naď
  Navrhovateľ – UNIKO, s.r.o., Michalovce
  Odporca – Národný inšpektorát práce, Košice
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č. 313092/2016 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Pavol Naď
  Navrhovateľ – Olšanka, s.r.o. Košické Olšany
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. 1500501 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Pavol Naď
  Navrhovateľ – Ing. Peter Berko
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.1759403/2015 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Pavol Naď
  Navrhovateľ – Univex-V, s.r.o. Košice
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .