Krajský súd Košice Štúrova 29, 041 51 Košice

Na súde pracuje 75 sudcov.

Pre súd evidujeme 29 647 pojednávaní a 32 878 rozhodnutí.

Celkovo 2. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 179€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Podateľňa

Poznámka:
Trestné oddelenie Fax: +421558870191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Imrich Volkai a podpredseda je JUDr. Jozef Kuruc.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

636

1 150

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

0

590

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

886

434

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

169

440

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 091

586

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 708

741

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 464

117

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 062

101

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

0

561

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 226

642

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

0

11

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

32

202

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

282

129

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

31

825

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

0

799

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

0

516

JUDr. Milan Husťák

sudca

0

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

19

4

JUDr. Evžen Kelij

sudca

519

94

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

72

528

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

14

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

624

775

JUDr. Martin Kolesár

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 349

1 261

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

390

425

JUDr. Karol Kučera

sudca

1 871

134

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

830

812

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

466

551

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

0

50

JUDr. Gizela Majerčáková

sudkyňa

0

155

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

0

201

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

167

613

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

0

192

JUDr. Jarmila Sopková Maximová

sudkyňa

0

331

JUDr. Martin Michalanský

sudca

470

91

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 007

696

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

527

1 267

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

0

0

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

469

77

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

0

159

JUDr. Pavol Naď

sudca

739

1 285

JUDr. Miroslav Osif

sudca

446

155

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

0

0

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

577

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 713

841

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

431

91

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 114

1 377

JUDr. Ján Slebodník

sudca

0

906

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

0

226

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 356

785

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

85

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

0

161

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

56

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

556

398

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 598

146

JUDr. Peter Tutko

sudca

0

732

JUDr. Jozef Vanca

sudca

574

816

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

97

30

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

0

330

JUDr. Imrich Volkai

predseda

0

53

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

0

221

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

0

1

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

947

826

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

24

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

636

1 150

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

0

590

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

886

434

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

169

440

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 091

586

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 708

741

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

255

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 464

117

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 062

101

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

0

561

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 226

642

Mgr. Jolana Fuchsová

sudkyňa

138

316

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

0

11

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

4

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

32

202

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

282

129

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

31

825

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Hríb

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

0

799

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

0

516

JUDr. Milan Husťák

sudca

0

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

19

4

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 109

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

431

JUDr. Jana Karady

pravdepodobne VSÚ

0

133

Zdena Kazíková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

519

94

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

72

528

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

14

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

624

775

JUDr. Martin Kolesár

sudca

0

0

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 349

1 261

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

390

425

JUDr. František Krempaský

sudca

0

0

Mgr. Lenka Kubejová

pravdepodobne VSÚ

0

83

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Karol Kučera

sudca

1 871

134

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

830

812

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

380

31

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

466

551

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

0

50

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

0

201

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

167

613

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

0

192

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

92

JUDr. Martin Michalanský

sudca

470

91

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 007

696

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

527

1 267

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

0

0

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

237

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

469

77

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

0

159

JUDr. Pavol Naď

sudca

739

1 285

JUDr. Katarína Nemešová

sudkyňa

131

7

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

446

155

JUDr. Alžbeta Pasteráková

sudkyňa

0

0

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

0

0

JUDr. Adriana Rakociová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

577

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 713

841

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1

2

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

431

91

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 114

1 377

JUDr. Ján Slebodník

sudca

0

906

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

0

226

JUDr. Ján Slovinský

sudca

0

0

Marianna Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

506

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 356

785

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

149

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

85

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

0

161

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Eva Styková

sudkyňa

364

541

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

56

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

556

398

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 598

146

JUDr. Peter Tutko

sudca

0

732

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

866

JUDr. Jozef Vanca

sudca

574

816

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

97

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

0

330

JUDr. Imrich Volkai

predseda

0

53

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

0

221

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

0

1

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

947

826

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Život a zdravie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody 43.085.000,-… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1 Pv 169/17 - § 326 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Ladislav Tomčovčík
  Obžalovaný – Róbert Lengyel
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 462/17 - § 207 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Ladislav Tomčovčík
  Obžalovaný – Ján Harčar
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – MEAT IMPORT s.r.o., Košice
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – Ján Leczo
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 4Pv 228/15 - § 208 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – Iveta Balogová
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Kv 26/13 - § 277 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – JUDr. Miroslav Vítek
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Milan Konček
  Navrhovateľ – Agro Spišské Vlachy,s.r.o.,Spišské Vlachy
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 3Pv 486/16 - § 207 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Ladislav Tomčovčík
  Obžalovaný – Milan Borovský
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .