Krajský súd Košice Štúrova 29, 041 51 Košice

Na súde pracuje 71 sudcov.

Pre súd evidujeme 28 891 pojednávaní a 35 870 rozhodnutí.

Celkovo 2. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 179€

Kontakt

Tel. číslo:
+421558870111, +421558870112
Fax:
+421558870220

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:
0558 870 208

Adresa

Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0558 870 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0558 870 180, 055/8 870 221
Poznámka:
Trestné oddelenie Fax: +421558870191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
055/8 871 947, +42155/8 871 944
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Imrich Volkai a podpredseda je JUDr. Jozef Kuruc.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

635

1 299

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

0

649

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

842

465

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

162

479

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 057

629

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 669

801

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 406

126

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 023

120

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

0

618

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 197

692

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

0

5

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

31

214

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

282

133

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

31

888

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

0

872

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

0

551

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

12

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

519

102

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

72

584

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

15

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

606

848

JUDr. Martin Kolesár

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 326

1 369

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

390

510

JUDr. Karol Kučera

sudca

1 807

142

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

791

894

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

466

609

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

0

63

JUDr. Gizela Majerčáková

sudkyňa

0

168

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

0

224

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

167

649

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

0

215

JUDr. Jarmila Sopková Maximová

sudkyňa

0

359

JUDr. Martin Michalanský

sudca

470

92

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

979

757

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

522

1 383

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

0

0

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

469

81

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

0

176

JUDr. Pavol Naď

sudca

729

1 422

JUDr. Miroslav Osif

sudca

440

170

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

0

0

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

652

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 671

933

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

427

92

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 096

1 544

JUDr. Ján Slebodník

sudca

0

968

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

0

236

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 328

846

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

91

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

0

193

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

64

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

547

418

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 548

159

JUDr. Peter Tutko

sudca

0

799

JUDr. Jozef Vanca

sudca

552

889

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

97

29

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

0

359

JUDr. Imrich Volkai

predseda

0

60

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

0

244

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

0

1

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

921

888

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

28

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

635

1 299

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

0

649

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

842

465

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

162

479

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 057

629

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 669

801

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

271

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 406

126

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 023

120

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

0

618

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 197

692

Mgr. Jolana Fuchsová

sudkyňa

138

336

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

0

5

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

5

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

31

214

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

282

133

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

31

888

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Hríb

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

0

872

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

0

551

JUDr. Milan Husťák

sudca

0

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

12

3

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 175

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

464

JUDr. Jana Karady

pravdepodobne VSÚ

0

140

Zdena Kazíková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

519

102

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

72

584

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

15

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

606

848

JUDr. Martin Kolesár

sudca

0

0

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 326

1 369

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

390

510

JUDr. František Krempaský

sudca

0

1

Mgr. Lenka Kubejová

pravdepodobne VSÚ

0

86

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Karol Kučera

sudca

1 807

142

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

791

894

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

380

37

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

466

609

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

0

63

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

0

224

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

167

649

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

0

215

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

95

JUDr. Martin Michalanský

sudca

470

92

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

979

757

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

522

1 383

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

0

0

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

253

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

469

81

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

0

176

JUDr. Pavol Naď

sudca

729

1 422

JUDr. Katarína Nemešová

sudkyňa

131

7

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

440

170

JUDr. Alžbeta Pasteráková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

0

0

JUDr. Adriana Rakociová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

652

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 671

933

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1

4

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

427

92

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 096

1 544

JUDr. Ján Slebodník

sudca

0

968

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

0

236

JUDr. Ján Slovinský

sudca

0

0

Marianna Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

558

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 328

846

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

156

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

91

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

0

193

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Eva Styková

sudkyňa

364

581

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

64

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

547

418

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 548

159

JUDr. Peter Tutko

sudca

0

799

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

991

JUDr. Jozef Vanca

sudca

552

889

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

97

29

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

0

359

JUDr. Imrich Volkai

predseda

0

60

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

0

244

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

0

1

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

921

888

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody 43.085.000,- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 462/17 - § 207 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Ladislav Tomčovčík
  Obžalovaný – Ján Harčar
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 191/15 - § 221 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – František Miklóš
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 461/2017 - § 172 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – Imrich Kövér
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 571/14 - § 9 ods. 2, § 148a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – Ing. Róbert Vysoký
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 266/17 - § 157 ods.1,2 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – Jozef Kurilla
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2 Pv 629/17 - § 212 ods. 2 písm. e/… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – Ján Duna
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1 Pv 796/12 - § 214 ods.1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – Ing. Anton Copko
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 4Pv/515/2014 - § 212 ods. 2 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – Miroslav Šipka
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Pavol Naď
  Navrhovateľ – STEEL MAXX, s.r.o.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .