JUDr. Milan Mitterpák

 1. Active judge at the court Okresný súd Michalovce, we register 2,947 hearings and 2,033 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 16 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1479 days in the period and was assigned on average 14 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 18 from 40 possible points and ranked on 478 – 505. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 0 out of 15 points
 • Effectivity – 18 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 46.2% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 342
 • Number of Affirmed Decisions – 158

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.8% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 7.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 244.8 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 169 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 99 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 58.6% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 225% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1071 days in the period and was assigned on average 16 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 17 from 40 possible points and ranked on 557 – 575. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 0 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 41.4% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 181
 • Number of Affirmed Decisions – 75

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.7% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 6.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 296 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 576 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 272 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 47.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 119.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 639 days and on average was assigned 124 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 53
 • Number of confirmed judgements – 28

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 441 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 338 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 198 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 93,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 14 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 650 – 653. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 6.12.2012 – odborný seminár sudcov (Krajský súd v Košiciach)
 • 2012 – 6.12.2012 – odborný seminár sudcov (Krajský súd v Košiciach)

Published judgements

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti dražby Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 110,90 EUR spolu… Hearing will be held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 994,37 € s prísl. Hearing will be held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 924,44 Eur s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.684,75 € s prísl. Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapletenie 936,47 € s… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1260,36 Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie bezpodielového… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10740 Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1200 Eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5720 Eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie bezpodielového… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2436 Eur Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie veci Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, na určenie predmetu dedičstva Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 16.896,- € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 7.650,00… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.