Mgr. Ivan Antal

 1. Active judge at the court Okresný súd Rimavská Sobota, we register 2,685 hearings and 2,853 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 25 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1567 days in the period and was assigned on average 116 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 24.5 from 40 possible points and ranked on 179 – 200. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 71.3% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 167
 • Number of Affirmed Decisions – 119

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.3% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 1.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 93.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 99 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 33 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 33.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 109% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1104 days in the period and was assigned on average 84 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 286 – 303. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66.7% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 123
 • Number of Affirmed Decisions – 82

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.8% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 187 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 200 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 70 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 35% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 95.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 673 days and on average was assigned 111 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 53,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 65
 • Number of confirmed judgements – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 63 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 41 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 21 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 35,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 110 – 118. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni
 • 2012 – zasadnutia trestnoprávneho grémia v Omšení – 3 dni
 • 2011 – Ako poslucháč – 2 dni – seminár Kultivácia osobnosti – I. a II. časť – Banská Bystrica, 2 dni – pracovné stretnutie sudcov trestnoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 1 deň – zasadnutie trestnoprávneho grémia sudcov OS Rimavská Sobota, OS Lučenec a OS Veľký Krtíš v Lučenci ; 2012 – zasadnutia trestnoprávneho grémia v Omšení – 3 dni; 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni
 • 2011 – Ako poslucháč – 2 dni – seminár Kultivácia osobnosti – I. a II. časť – Banská Bystrica, 2 dni – pracovné stretnutie sudcov trestnoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 1 deň – zasadnutie trestnoprávneho grémia sudcov OS Rimavská Sobota, OS Lučenec a OS Veľký Krtíš v Lučenci

Published judgements

 1. Uznesenie bez odôvodnenia – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie bez odôvodnenia – Všeobecne nebezpečné…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie bez odôvodnenia – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie bez odôvodnenia – Sloboda a ľudská…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie bez odôvodnenia – Všeobecne nebezpečné…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 208 ods. 1 písm.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – Mgr. Ivan Antal
  Defendant – L. X.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 201 odsek 1 Tr.… Hearing will be held on

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 odsek 1… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – Mgr. Ivan Antal
  Defendant – P. T.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 364 ods. 1 písm.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – Mgr. Ivan Antal
  Defendant – H. O.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 208 ods. 1 písm.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – Mgr. Ivan Antal
  Defendant – W. Y.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 348 odsek 1… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – Mgr. Ivan Antal
  Defendant – L. D.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 ods. 1 Tr.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – Mgr. Ivan Antal
  Defendant – A. V.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 1 písm.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – Mgr. Ivan Antal
  Defendant – E. J.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 208 ods. 1 písm.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – Mgr. Ivan Antal
  Defendant – U. G.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 188 ods.1, ods.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – Mgr. Ivan Antal
  Defendant – A. J.
More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 188 ods.1, ods.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – Mgr. Ivan Antal
  Defendant – J. O.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 14 ods. 1, § 223… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – Mgr. Ivan Antal
  Defendant – F. C.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 368 odsek 1… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 348 ods. 1… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 212 odsek 1 písm.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – Mgr. Ivan Antal
  Defendant – T. W.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 194 ods. 1, ods.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – Mgr. Ivan Antal
  Defendant – O. E.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – Mgr. Ivan Antal
  Defendant – N. H.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 211 ods. 1 písm.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Rimavská Sobota
  Judge – Mgr. Ivan Antal
  Defendant – N. W.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 194 ods. 1… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.