JUDr. Katarína Ondrejáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Malacky, evidujeme 2 260 pojednávaní a 2 006 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 20 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 600 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 238 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 94
 • Počet potvrdených odvolaní – 49

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 693 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 777 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 573 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 58,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 58,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 6,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 735. mieste. Za kvalitu získal 4,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 2 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2013 – 2 dni školenie – spotrebné úvery, zmluvné podmienky 1 deň školenie – určovacie žaloby 10 rozhodnutých vecí obživlých
 • 2011 – 0; 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2011 – 0; 2013 – 2 dni školenie – spotrebné úvery, zmluvné podmienky 1 deň školenie – určovacie žaloby 10 rozhodnutých vecí obživlých
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť skončenia pracovného pomeru Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.000 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, ochrana vlastníckeho práva a odstránenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti skončenia pracovného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5 974,88 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva spracovaním Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, urč. neplat. skonč. prac. pomer. pre… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zákaz vstupu do nehnuteľnosti - PO Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4 854,73 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 4979,08 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 160.409,60 Kč Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie podielového spoluvlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozhodnutie o opodstatnenosti vznes.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR 2677,63 Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5 974,88 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, urč. nepl. skonč. prac. pomer. pre poruš.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, urč. neplat. skonč. prac. pomer. pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, urč.nepl. skonč. prac. pomer. pre poruš.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 300,00 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.