JUDr. Ivo Parada

 1. Aktívny podpredseda na súde Okresný súd Svidník, evidujeme 2 971 pojednávaní a 3 262 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 446 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 163 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 31
 • Počet potvrdených odvolaní – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6.606,07 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 531,93 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3 929,35 eura s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zrušenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6.606,07 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na odstránenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.