JUDr. Ivo Parada

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 17 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny podpredseda na súde Okresný súd Svidník, evidujeme 3 202 pojednávaní a 3 564 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 446 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 163 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 31
 • Počet potvrdených odvolaní – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie dedičstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 21 243,00 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, primerané finančné… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6.606,07 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 25663,09 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 30114,4 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie nehn. a náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9.500,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 663,47 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o poškodenie obchodného mena s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.788,16 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o neprijat. zmluv. podmienok a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 482,63 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 849 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3932,15 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 74.530,31 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o odvolaní z funkcie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 663,47 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.