JUDr. Ivo Parada

 1. Aktívny podpredseda na súde Okresný súd Svidník, evidujeme 2 601 pojednávaní a 2 739 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 446 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 163 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 31
 • Počet potvrdených odvolaní – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyhlásenie za mŕtveho
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyhlásenie za mŕtveho
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie daru Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie daru Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, NÁVRH NA ZRUŠENIE A… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 412 613,38 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie maloletého Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3 145,-- eura s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 203,30 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.591,36 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5 033,30 eura s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do výchovy a určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 16 732,60 eura s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradnu starostlivosť u… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Svidník
  Sudca – JUDr. Ivo Parada
  Obžalovaný – F. V.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4 910,-- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.