JUDr. Ivo Parada

 1. Aktívny podpredseda na súde Okresný súd Svidník, evidujeme 2 297 pojednávaní a 2 492 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 446 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 163 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 58,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 31
 • Počet potvrdených odvolaní – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok pre zmeškanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie práva a nariadenie NO Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie hnuteľných vecí Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3 500,-- eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 550,95 Eur s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na určenie otcovstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, primerané finančné zadosťučinenie -… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmluvy, nariadenie NO Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie BSM za trvania manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 795,96 eura s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.098,01 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku s maloletou Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie , že spotrebit. úver je… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 571,47 Eur s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.