KSBA 11CoP/624/2012 – OSBA1 3P/21/2012 ,
Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých Public judicial proceeding lasts since

For the proceeding we so far register 5 hearings and 3 judgements.

Courts – Krajský súd Bratislava and Okresný súd Bratislava I

Judges – JUDr. Katarína Štrignerová, Mgr. Katarína Škultétyová, and JUDr. Bianka Gelačíková

Information about the proceeding events were obtained from the documents published at the portal of the Ministry of Justice of Slovak Republic.