SSPK BB-3T 4/13 – SSPK BB-4T 27/11 – OSNM ,
Trestné právo – Všeobecne nebezpečné a proti Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.