OSKE1 32Cb/6/2011 – KSKE 4Cob/136/2017 ,
Obchodné právo – Ostatné Public judicial proceeding lasts since

For the proceeding we so far register 17 hearings and 1 judgement.

Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Košice I

Judges – JUDr. Pavel Varga, JUDr. Slávka Garančovská, Mgr. Mária Hlaváčová, and JUDr. Zdenka Kohútová

Information about the proceeding events were obtained from the documents published at the portal of the Ministry of Justice of Slovak Republic.