OSPO 12S/1/2023 ,
Správne právo – Kataster nehnuteľností Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

Pre súdne konanie evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.

Súd – Okresný súd Prešov

Sudca – Mgr. Alena Paveleková

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.