NSSR 3Sž/27/2011 ,
Správne právo – Opravné prostriedky proti Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

Pre súdne konanie evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.

Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudca – JUDr. Ivan Rumana

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.