Najvyšší súd Slovenskej republiky Župné nám. 13, 814 90 Bratislava

Na súde pracuje 156 sudcov.

Pre súd evidujeme 1 180 pojednávaní a 18 002 rozhodnutí.

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Alexandra Važanová
Tel. číslo:

Adresa

Najvyšší súd Slovenskej republiky
Župné nám. 13
814 90 Bratislava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
V deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja platí čas pre štúdium spisov ako v piatok: od 08:00 – 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
E-mail pre podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom podatelnaNSSR@justice.sk Informácie pre podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Sudkyňa súdu je JUDr. Lenka Praženková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Adamcová

sudkyňa

2

376

JUDr. Jana Bajánková

sudkyňa

1

57

JUDr. Martin Bargel

sudca

3

11

JUDr. Jana Baricová

sudkyňa

1

215

JUDr. Igor Belko

sudca

6

633

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

0

27

JUDr. PhD. Elena Berthotyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Berthotyová

sudkyňa

2

477

JUDr. Peter Brňák

sudca

0

8

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

0

1

Mgr. Dušan Čimo

sudca

1

58

JUDr. Rudolf Čirč

sudca

17

128

JUDr. Jana Cisárová

sudkyňa

0

111

JUDr. Viliam Dohňanský

sudca

3

0

JUDr. Libor Duľa

sudca

0

20

JUDr. Pavol Farkaš

sudca

7

38

JUDr. Emil Franciscy

sudca

20

144

JUDr. Jaroslava Fúrová

sudkyňa

17

471

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

0

0

JUDr. Ing. Miroslav Gavalec

sudca

86

625

JUDr. Ladislav Górász

sudca

6

142

JUDr. Nora Halmová

sudkyňa

1

109

JUDr. Štefan Harabin

sudca

3

18

JUDr. Jozef Hargaš

sudca

42

555

JUDr. Peter Hatala

sudca

5

19

JUDr. Helena Haukvitzová

sudkyňa

12

116

JUDr. Jana Henčeková

sudkyňa

0

621

JUDr. Jana Hullová

sudkyňa

8

274

JUDr. Ivana Izakovičová

sudkyňa

1

129

JUDr. Miroslava Janečková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Kliment

sudca

36

26

JUDr. Judita Kokolevská

sudkyňa

30

261

JUDr. Jozef Kolcun

sudca

0

178

JUDr. Elena Kováčová

sudkyňa

103

666

JUDr. Branislav Král

sudca

0

8

Ľubomíra Kúdelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Ľalík

sudca

0

2

JUDr. Soňa Langová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivetta Macejková

sudkyňa

3

0

JUDr. Ivan Machyniak

sudca

2

143

JUDr. Anna Marková

sudkyňa

22

207

JUDr. Gabriela Mederová

sudkyňa

0

118

Mgr. Peter Melicher

sudca

1

554

JUDr. Soňa Mesiarkinová

sudkyňa

1

87

JUDr. Štefan Michálik

sudca

16

65

JUDr. Jozef Milučký

sudca

19

355

JUDr. Beáta Miničová

sudkyňa

16

134

JUDr. Marta Molnárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Morava

sudca

77

601

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

2

3

JUDr. Viera Nevedelová

sudkyňa

59

810

JUDr. Peter Paluda

sudca

54

34

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

1

0

JUDr. Viera Pepelová

sudkyňa

0

133

JUDr. Viera Petríková

sudkyňa

9

128

JUDr. Martin Piovartsy

sudca

2

22

Mgr. Viliam Pohančeník

sudca

0

103

JUDr. PhD. Alena Poláčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Pramuková

sudkyňa

1

158

JUDr. Lenka Praženková

sudkyňa

0

24

JUDr. PhD. Petra Príbelská

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Priecelová

sudkyňa

18

143

JUDr. Zdenka Reisenauerová

sudkyňa

95

896

JUDr. Ivan Rumana

sudca

35

734

JUDr. Lubor Šebo

sudca

18

279

JUDr. Jana Serbová

sudkyňa

45

41

JUDr. Elena Siebenstichová

sudkyňa

0

76

JUDr. PhD. Ján Šikuta

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Šimonová

sudkyňa

3

11

JUDr. Alena Šišková

sudkyňa

0

12

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

0

34

JUDr. PhD. Marián Sluk

sudca

0

0

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

1

1

JUDr. Daniela Sučanská

sudkyňa

13

141

JUDr. Daniela Švecová

sudkyňa

3

30

JUDr. Alena Svetlovská

sudkyňa

0

70

JUDr. Peter Szabo

sudca

5

8

JUDr. PhD. Viola Takáčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Marián Trenčan

sudca

0

0

JUDr. Oľga Trnková

sudkyňa

7

154

JUDr. PhD. Mária Trubanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jarmila Urbancová

sudkyňa

2

109

JUDr. PhD. Monika Valašíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Vladik

sudca

10

128

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Zemaníková

sudkyňa

13

190

JUDr. PhD. Jana Zemková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Zemková

sudkyňa

48

719

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Adamcová

sudkyňa

2

376

JUDr. Tatiana Aschenbrennerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

8

JUDr. CSc. Eva Babiaková

sudkyňa

63

315

JUDr. Jana Bajánková

sudkyňa

1

57

JUDr. Edita Bakošová

sudkyňa

3

112

JUDr. Martin Bargel

sudca

3

11

JUDr. Jana Baricová

sudkyňa

1

215

JUDr. Emil Bdžoch

sudca

0

5

JUDr. Igor Belko

sudca

6

633

JUDr. Jozef Bella

sudca

0

0

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

0

27

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

0

8

JUDr. Elena Berthotyová

sudkyňa

2

477

JUDr. Martin Bialončík

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Boroň

sudca

0

0

JUDr. Peter Brňák

sudca

0

8

JUDr. Jozef Buchta

sudca

0

0

JUDr. Igor Burger

sudca

0

4

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

0

1

JUDr. Alžbeta Černičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Agneša Čierna

sudca

0

0

Mgr. Dušan Čimo

sudca

1

58

JUDr. Rudolf Čirč

sudca

17

128

JUDr. Jana Cisárová

sudkyňa

0

111

JUDr. Milan Deák

sudca

0

21

JUDr. Viliam Dohňanský

sudca

3

0

JUDr. Peter Dukes

sudca

0

0

JUDr. Libor Duľa

sudca

0

20

JUDr. Zuzana Ďurišová

sudkyňa

90

887

JUDr. Pavol Dzurilla

sudca

0

0

JUDr. Anna Elexová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Farkaš

sudca

7

38

JUDr. Ľubica Filová

sudkyňa

0

10

JUDr. Emil Franciscy

sudca

20

144

JUDr. Margita Fridová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslava Fúrová

sudkyňa

17

471

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

0

0

JUDr. Ing. Miroslav Gavalec

sudca

86

625

JUDr. Gabriela Gerdová

sudkyňa

0

135

JUDr. Ladislav Górász

sudca

6

142

JUDr. Nora Halmová

sudkyňa

1

109

JUDr. Ida Hanzelová

sudkyňa

0

173

JUDr. Štefan Harabin

sudca

3

18

JUDr. Jozef Hargaš

sudca

42

555

JUDr. Peter Hatala

sudca

5

19

JUDr. Helena Haukvitzová

sudkyňa

12

116

JUDr. Jana Henčeková

sudkyňa

0

621

JUDr. Júlia Horská

sudkyňa

0

0

JUDr. Danica Horváthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Daniel Hudák

sudca

0

43

JUDr. Eva Hudobová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Hullová

sudkyňa

8

274

JUDr. Ivana Izakovičová

sudkyňa

1

129

JUDr. Ing. Anton Jakubík

sudca

0

0

JUDr. Miroslava Janečková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Kandera

sudca

0

0

JUDr. Milan Karabín

sudca

0

2

JUDr. Anežka Kellová

sudkyňa

0

0

Mikuláš Kerekeš

sudca

0

0

JUDr. Juraj Kliment

sudca

36

26

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

2

27

JUDr. Sergej Kohut

sudca

0

0

JUDr. Judita Kokolevská

sudkyňa

30

261

JUDr. Jozef Kolcun

sudca

0

178

JUDr. Elena Kováčová

sudkyňa

103

666

JUDr. Peter Krajčovič

sudca

2

31

JUDr. Elena Krajčovičová

sudkyňa

0

4

JUDr. Branislav Král

sudca

0

8

Ľubomíra Kúdelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Ľalík

sudca

0

2

JUDr. Soňa Langová

sudkyňa

0

0

JUDr. Stanislav Lehoťák

sudca

0

0

JUDr. Darina Ličková

sudkyňa

0

127

JUDr. Milan Lipovský

sudca

0

3

JUDr. Ladislav Liščák

sudca

0

0

JUDr. Ivetta Macejková

sudkyňa

3

0

JUDr. Ivan Machyniak

sudca

2

143

JUDr. Vladimír Magura

sudca

1

22

JUDr. Juraj Majchrák

sudca

0

0

JUDr. Ivan Majerík

sudca

0

0

JUDr. Anna Marková

sudkyňa

22

207

JUDr. Gabriela Mederová

sudkyňa

0

118

Mgr. Peter Melicher

sudca

1

554

JUDr. Soňa Mesiarkinová

sudkyňa

1

87

JUDr. Štefan Michálik

sudca

16

65

JUDr. Jozef Milučký

sudca

19

355

JUDr. Štefan Minárik

sudca

0

0

JUDr. Beáta Miničová

sudkyňa

16

134

JUDr. Marta Molnárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Morava

sudca

77

601

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

2

3

JUDr. Ivana Nemčeková

sudkyňa

0

17

JUDr. Viera Nevedelová

sudkyňa

59

810

JUDr. Miroslav Ondráček

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Palenčár

sudca

0

0

JUDr. Peter Paluda

sudca

54

34

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

1

0

JUDr. Viera Pepelová

sudkyňa

0

133

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Petríková

sudkyňa

9

128

JUDr. Anna Petruľáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Piovartsy

sudca

2

22

Mgr. Viliam Pohančeník

sudca

0

103

JUDr. Beata Poláková

sudkyňa

0

0

JUDr. CSc. Janka Posluchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Pramuková

sudkyňa

1

158

JUDr. Vladimír Pravda

sudca

0

0

JUDr. Lenka Praženková

sudkyňa

0

24

JUDr. PhD. Petra Príbelská

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Patrik Príbelský

sudca

0

0

JUDr. Alena Priecelová

sudkyňa

18

143

JUDr. Marianna Reiffová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zdenka Reisenauerová

sudkyňa

95

896

JUDr. Ivan Rumana

sudca

35

734

JUDr. Eva Sakálová

sudkyňa

11

63

JUDr. Ľudmila Šamková

sudkyňa

0

0

JUDr. Štefan Šatka

sudca

0

1

JUDr. Lubor Šebo

sudca

18

279

JUDr. Juraj Seman

sudca

2

3

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

0

12

JUDr. Jana Serbová

sudkyňa

45

41

JUDr. Elena Siebenstichová

sudkyňa

0

76

JUDr. PhD. Ján Šikuta

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Šimonová

sudkyňa

3

11

JUDr. Alena Šišková

sudkyňa

0

12

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

0

34

JUDr. PhD. Marián Sluk

sudca

0

0

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

1

1

JUDr. Valéria Špátová

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Šramková

sudkyňa

0

41

JUDr. Jozef Štefanko

sudca

0

0

JUDr. René Štepánik

sudca

0

0

JUDr. Harald Stiffel

sudca

0

0

JUDr. Daniela Sučanská

sudkyňa

13

141

JUDr. Daniela Švecová

sudkyňa

3

30

JUDr. Alena Svetlovská

sudkyňa

0

70

JUDr. Jaromír Svoboda

sudca

0

0

JUDr. Peter Szabo

sudca

5

8

JUDr. PhD. Viola Takáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ťapák

sudca

0

0

JUDr. Pavel Toma

sudca

0

0

JUDr. Pavol Toman

sudca

0

2

Mgr. Marián Trenčan

sudca

0

0

JUDr. Oľga Trnková

sudkyňa

7

154

JUDr. PhD. Mária Trubanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jarmila Urbancová

sudkyňa

2

109

JUDr. Mária Usačevová

sudkyňa

0

5

JUDr. PhD. Monika Valašíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Tomáš Valovič

sudca

0

0

JUDr. Magdaléna Vetríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alexander Vietor

sudca

0

0

JUDr. Martin Vladik

sudca

10

128

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

0

0

Anna Žáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Závadská

sudkyňa

0

121

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Zemaníková

sudkyňa

13

190

JUDr. Jana Zemková

sudkyňa

48

719

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Dôchodky
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 261/1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 250/1,5 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 329/1, 2 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Vyhlásenie rozsudku, stavebné konanie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudcovia – JUDr. Milan Morava a JUDr. Jarmila Urbancová
  Navrhovateľ – ["F", "L"]
  Odporca – ["T", "L"]
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 208/1a, 3d Tr.zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 248/1, 4a,b, 5 Tr.zák.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 419/1a, 3b, § 298/1… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie veci zo súpisu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .