Najvyšší súd Slovenskej republiky Župné nám. 13, 814 90 Bratislava

Na súde pracuje 93 sudcov.

Pre súd evidujeme 1 055 pojednávaní a 15 394 rozhodnutí.

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Alexandra Važanová
Tel. číslo:

Adresa

Najvyšší súd Slovenskej republiky
Župné nám. 13
814 90 Bratislava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
V deň pred štátnym sviatkom a dňom pracovného pokoja platí čas pre štúdium spisov ako v piatok: od 08:00 – 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
E-mail pre podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom podatelnaNSSR@justice.sk Informácie pre podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Daniela Švecová a sudkyňa je JUDr. Lenka Praženková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Adamcová

sudkyňa

0

348

JUDr. Jana Bajánková

sudkyňa

1

47

JUDr. Martin Bargel

sudca

0

7

JUDr. Jana Baricová

sudkyňa

1

220

JUDr. Igor Belko

sudca

5

567

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

0

7

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

0

5

JUDr. PhD. Elena Berthotyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Berthotyová

sudkyňa

0

427

JUDr. Peter Brňák

sudca

0

0

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

0

1

Mgr. Dušan Čimo

sudca

0

47

JUDr. Rudolf Čirč

sudca

14

69

JUDr. Jana Cisárová

sudkyňa

0

52

JUDr. Viliam Dohňanský

sudca

0

0

JUDr. Libor Duľa

sudca

0

20

JUDr. Zuzana Ďurišová

sudkyňa

89

861

JUDr. Pavol Farkaš

sudca

6

36

JUDr. Emil Franciscy

sudca

18

92

JUDr. Jaroslava Fúrová

sudkyňa

15

427

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

0

0

JUDr. Ing. Miroslav Gavalec

sudca

78

611

JUDr. Ladislav Górász

sudca

6

95

JUDr. Nora Halmová

sudkyňa

0

88

JUDr. Štefan Harabin

sudca

0

18

JUDr. Jozef Hargaš

sudca

42

513

JUDr. Peter Hatala

sudca

0

15

JUDr. Helena Haukvitzová

sudkyňa

11

92

JUDr. Jana Henčeková

sudkyňa

0

629

JUDr. Jana Hullová

sudkyňa

5

246

JUDr. Ivana Izakovičová

sudkyňa

0

102

JUDr. Miroslava Janečková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Kliment

sudca

21

26

JUDr. Judita Kokolevská

sudkyňa

19

192

JUDr. Jozef Kolcun

sudca

0

122

JUDr. Elena Kováčová

sudkyňa

102

665

JUDr. Branislav Král

sudca

0

2

Ľubomíra Kúdelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Ľalík

sudca

0

0

JUDr. Soňa Langová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Ličková

sudkyňa

0

117

JUDr. Ivetta Macejková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivan Machyniak

sudca

0

87

JUDr. Anna Marková

sudkyňa

18

193

JUDr. Gabriela Mederová

sudkyňa

0

101

Mgr. Peter Melicher

sudca

0

517

JUDr. Soňa Mesiarkinová

sudkyňa

1

76

JUDr. Štefan Michálik

sudca

13

60

JUDr. Jozef Milučký

sudca

15

332

JUDr. Beáta Miničová

sudkyňa

15

113

JUDr. Marta Molnárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Morava

sudca

73

563

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

0

1

JUDr. Viera Nevedelová

sudkyňa

59

742

JUDr. Peter Paluda

sudca

48

30

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Pepelová

sudkyňa

0

120

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Petríková

sudkyňa

7

73

JUDr. Martin Piovartsy

sudca

0

22

Mgr. Viliam Pohančeník

sudca

0

59

JUDr. PhD. Alena Poláčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Pramuková

sudkyňa

0

144

JUDr. Lenka Praženková

sudkyňa

0

23

JUDr. PhD. Petra Príbelská

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Priecelová

sudkyňa

18

128

JUDr. Zdenka Reisenauerová

sudkyňa

86

851

JUDr. Ivan Rumana

sudca

33

689

JUDr. Lubor Šebo

sudca

17

144

JUDr. Jana Serbová

sudkyňa

33

40

JUDr. Elena Siebenstichová

sudkyňa

0

35

JUDr. PhD. Ján Šikuta

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Šimonová

sudkyňa

0

10

JUDr. Alena Šišková

sudkyňa

0

11

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

0

18

JUDr. PhD. Marián Sluk

sudca

0

0

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

0

1

JUDr. Daniela Sučanská

sudkyňa

12

89

JUDr. Daniela Švecová

predseda

1

29

JUDr. Alena Svetlovská

sudkyňa

0

35

JUDr. Peter Szabo

sudca

0

5

JUDr. PhD. Viola Takáčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Marián Trenčan

sudca

0

0

JUDr. Oľga Trnková

sudkyňa

7

103

JUDr. PhD. Mária Trubanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jarmila Urbancová

sudkyňa

0

103

JUDr. PhD. Monika Valašíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Vladik

sudca

8

97

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Zemaníková

sudkyňa

13

189

JUDr. PhD. Jana Zemková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Zemková

sudkyňa

44

700

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Adamcová

sudkyňa

0

348

JUDr. Tatiana Aschenbrennerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

8

JUDr. CSc. Eva Babiaková

sudkyňa

63

322

JUDr. Jana Bajánková

sudkyňa

1

47

JUDr. Edita Bakošová

sudkyňa

3

78

JUDr. Martin Bargel

sudca

0

7

JUDr. Jana Baricová

sudkyňa

1

220

JUDr. Emil Bdžoch

sudca

0

5

JUDr. Igor Belko

sudca

5

567

JUDr. Jozef Bella

sudca

0

0

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

0

7

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

0

5

JUDr. Elena Berthotyová

sudkyňa

0

427

JUDr. Martin Bialončík

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Boroň

sudca

0

0

JUDr. Peter Brňák

sudca

0

0

JUDr. Jozef Buchta

sudca

0

0

JUDr. Igor Burger

sudca

0

4

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

0

1

JUDr. Alžbeta Černičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Agneša Čierna

sudca

0

0

Mgr. Dušan Čimo

sudca

0

47

JUDr. Rudolf Čirč

sudca

14

69

JUDr. Jana Cisárová

sudkyňa

0

52

JUDr. Milan Deák

sudca

0

21

JUDr. Viliam Dohňanský

sudca

0

0

JUDr. Peter Dukes

sudca

0

0

JUDr. Libor Duľa

sudca

0

20

JUDr. Zuzana Ďurišová

sudkyňa

89

861

JUDr. Pavol Dzurilla

sudca

0

0

JUDr. Anna Elexová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Farkaš

sudca

6

36

JUDr. Ľubica Filová

sudkyňa

0

10

JUDr. Emil Franciscy

sudca

18

92

JUDr. Margita Fridová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslava Fúrová

sudkyňa

15

427

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

0

0

JUDr. Ing. Miroslav Gavalec

sudca

78

611

JUDr. Gabriela Gerdová

sudkyňa

0

137

JUDr. Ladislav Górász

sudca

6

95

JUDr. Nora Halmová

sudkyňa

0

88

JUDr. Ida Hanzelová

sudkyňa

0

173

JUDr. Štefan Harabin

sudca

0

18

JUDr. Jozef Hargaš

sudca

42

513

JUDr. Peter Hatala

sudca

0

15

JUDr. Helena Haukvitzová

sudkyňa

11

92

JUDr. Jana Henčeková

sudkyňa

0

629

JUDr. Júlia Horská

sudkyňa

0

0

JUDr. Danica Horváthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Daniel Hudák

sudca

0

41

JUDr. Eva Hudobová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Hullová

sudkyňa

5

246

JUDr. Ivana Izakovičová

sudkyňa

0

102

JUDr. Ing. Anton Jakubík

sudca

0

0

JUDr. Miroslava Janečková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Kandera

sudca

0

0

JUDr. Milan Karabín

sudca

0

2

JUDr. Anežka Kellová

sudkyňa

0

0

Mikuláš Kerekeš

sudca

0

0

JUDr. Juraj Kliment

sudca

21

26

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

0

24

JUDr. Sergej Kohut

sudca

0

0

JUDr. Judita Kokolevská

sudkyňa

19

192

JUDr. Jozef Kolcun

sudca

0

122

JUDr. Elena Kováčová

sudkyňa

102

665

JUDr. Peter Krajčovič

sudca

2

32

JUDr. Elena Krajčovičová

sudkyňa

0

4

JUDr. Branislav Král

sudca

0

2

Ľubomíra Kúdelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Ľalík

sudca

0

0

JUDr. Soňa Langová

sudkyňa

0

0

JUDr. Stanislav Lehoťák

sudca

0

0

JUDr. Darina Ličková

sudkyňa

0

117

JUDr. Milan Lipovský

sudca

0

3

JUDr. Ladislav Liščák

sudca

0

0

JUDr. Ivetta Macejková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivan Machyniak

sudca

0

87

JUDr. Vladimír Magura

sudca

1

22

JUDr. Juraj Majchrák

sudca

0

0

JUDr. Ivan Majerík

sudca

0

0

JUDr. Anna Marková

sudkyňa

18

193

JUDr. Gabriela Mederová

sudkyňa

0

101

Mgr. Peter Melicher

sudca

0

517

JUDr. Soňa Mesiarkinová

sudkyňa

1

76

JUDr. Štefan Michálik

sudca

13

60

JUDr. Jozef Milučký

sudca

15

332

JUDr. Štefan Minárik

sudca

0

0

JUDr. Beáta Miničová

sudkyňa

15

113

JUDr. Marta Molnárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Morava

sudca

73

563

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

0

1

JUDr. Ivana Nemčeková

sudkyňa

0

16

JUDr. Viera Nevedelová

sudkyňa

59

742

JUDr. Miroslav Ondráček

sudca

0

0

JUDr. Ladislav Palenčár

sudca

0

0

JUDr. Peter Paluda

sudca

48

30

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Pepelová

sudkyňa

0

120

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Petríková

sudkyňa

7

73

JUDr. Anna Petruľáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Piovartsy

sudca

0

22

Mgr. Viliam Pohančeník

sudca

0

59

JUDr. Beata Poláková

sudkyňa

0

0

JUDr. CSc. Janka Posluchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Pramuková

sudkyňa

0

144

JUDr. Vladimír Pravda

sudca

0

0

JUDr. Lenka Praženková

sudkyňa

0

23

JUDr. PhD. Petra Príbelská

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Patrik Príbelský

sudca

0

0

JUDr. Alena Priecelová

sudkyňa

18

128

JUDr. Marianna Reiffová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zdenka Reisenauerová

sudkyňa

86

851

JUDr. Ivan Rumana

sudca

33

689

JUDr. Eva Sakálová

sudkyňa

11

62

JUDr. Ľudmila Šamková

sudkyňa

0

0

JUDr. Štefan Šatka

sudca

0

1

JUDr. Lubor Šebo

sudca

17

144

JUDr. Juraj Seman

sudca

2

3

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

0

12

JUDr. Jana Serbová

sudkyňa

33

40

JUDr. Elena Siebenstichová

sudkyňa

0

35

JUDr. PhD. Ján Šikuta

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Šimonová

sudkyňa

0

10

JUDr. Alena Šišková

sudkyňa

0

11

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

0

18

JUDr. PhD. Marián Sluk

sudca

0

0

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

0

1

JUDr. Valéria Špátová

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Šramková

sudkyňa

0

41

JUDr. Jozef Štefanko

sudca

0

0

JUDr. René Štepánik

sudca

0

0

JUDr. Harald Stiffel

sudca

0

0

JUDr. Daniela Sučanská

sudkyňa

12

89

JUDr. Daniela Švecová

predseda

1

29

JUDr. Alena Svetlovská

sudkyňa

0

35

JUDr. Jaromír Svoboda

sudca

0

0

JUDr. Peter Szabo

sudca

0

5

JUDr. PhD. Viola Takáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ťapák

sudca

0

0

JUDr. Pavel Toma

sudca

0

0

JUDr. Pavol Toman

sudca

0

2

Mgr. Marián Trenčan

sudca

0

0

JUDr. Oľga Trnková

sudkyňa

7

103

JUDr. PhD. Mária Trubanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jarmila Urbancová

sudkyňa

0

103

JUDr. Mária Usačevová

sudkyňa

0

5

JUDr. PhD. Monika Valašíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Tomáš Valovič

sudca

0

0

JUDr. Magdaléna Vetríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alexander Vietor

sudca

0

0

JUDr. Martin Vladik

sudca

8

97

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

0

0

Anna Žáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Závadská

sudkyňa

0

122

JUDr. Jana Zemaníková

sudkyňa

13

189

JUDr. Jana Zemková

sudkyňa

44

700

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 158 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1, 4a Tr.zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 219/1 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Elena Kováčová
  Navrhovateľ – G. L.
  Odporca – Q. B.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 250/1,5 Tr.zák. a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, daňové veci Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Jaroslava Fúrová
  Navrhovateľ – O. F.
  Odporca – D. F.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, daňové veci Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Jaroslava Fúrová
  Navrhovateľ – A. P.
  Odporca – K. Z.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, nečinnosť orgánu verejnej… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Jaroslava Fúrová
  Navrhovateľ – V. S.
  Odporca – C. P.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, sociálne poistenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zdenka Reisenauerová
  Navrhovateľ – A. U.
  Odporca – Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, sociálne poistenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudca – JUDr. Zdenka Reisenauerová
  Navrhovateľ – H. Q.
  Odporca – Sociálna poisťovňa-ústredie Bratislava
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .