NSSR 2Sžnč/1/2012 ,
Správne právo – Nečinnosti orgánu verejnej Verejné súdne konanie bolo ukončené dňa

Pre súdne konanie evidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.

Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sudca – JUDr. Alena Poláčková

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.