Pojednávanie, č. 6035/2012 - 2. 2 zo dňa 20 7 Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Bratislava, v miestnosti Poj 64.

Úsek – S, typ – S

Forma úkonu – Pojednávanie

Predmet – č. 6035/2012 - 2. 2 zo dňa 20 7 2012

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť platný)

Navrhovatelia

Odporcovia

Sudcovia

JUDr. Monika Valašíková, PhD.

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť platný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.