Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Prešov, v miestnosti 103.

Úsek – C, typ – Co

Forma úkonu – Verejné vyhlásenie rozsudku

Predmet – Náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Sudcovia

JUDr. Eva Šofranková

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.