JUDr. Eva Šofranková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 130 pojednávaní a 1 609 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť darovacej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, na obnovu konania 6C/121/2005 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 8.730 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti zrušenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vyslovenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody spôsobenej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť darovacej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zdržanie sa použitia… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.