Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin Pojednávanie prebehlo dňa

Trestné Pojednávanie sa konalo na súde Okresný súd Žilina, v miestnosti PM č.6 na ul. Hviezdoslavova - ZT prízemie.

Úsek – T

Forma úkonu – Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia

Predmet – prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3

Samosudca – áno

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Obžalovaní

Sudcovia

JUDr. Erika Bebčáková

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.