JUDr. Rastislav Plutinský

 1. Active chairman at the court Okresný súd Dolný Kubín, we register 1,590 hearings and 2,569 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for more than 25 years, 4 - ročný mandát.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1508 days in the period and was assigned on average 20 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 22.5 from 40 possible points and ranked on 269 – 284. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66.4% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 211
 • Number of Affirmed Decisions – 140

An appeal against the judge's judgements is filed in 15% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 198.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 44 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 20 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 45.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 128.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1076 days in the period and was assigned on average 20 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 28.5 from 40 possible points and ranked on 91 – 106. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 21 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 153
 • Number of Affirmed Decisions – 101

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.9% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 4.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 134 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 97 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 34 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 35.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 123.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 649 days and on average was assigned 104 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 68,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 70
 • Number of confirmed judgements – 48

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 210 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 142 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 48 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 30,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 115,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 124 – 135. mieste. Za kvalitu získal 8 z 15 možných bodov, za efektivitu 18 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Vzdelávanie 5 dní 1.3. – 2.3. 2012 – Občiansko právne kolégium KS Žilina – Omšenie 6. 3. – Efektívne využitie počítača a internetu a právnických vyhľadávačov – 1. časť 23. – 24.10.2012 – pracovné stretnutie sudcov obč. a obchodnej agendy
 • 2011 – školenia 2 dni 11.4.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 18.10.2011 – pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia ; 2012 – Vzdelávanie 5 dní 1.3. – 2.3. 2012 – Občiansko právne kolégium KS Žilina – Omšenie 6. 3. – Efektívne využitie počítača a internetu a právnických vyhľadávačov – 1. časť 23. – 24.10.2012 – pracovné stretnutie sudcov obč. a obchodnej agendy
 • 2011 – školenia 2 dni 11.4.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi 18.10.2011 – pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok pre uznanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Ž a l o b a o zaplatenie… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 13.592,15 EUR s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva k mal.Sofii… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného pre plnoleté… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na uloženie… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Schválenie dohody o… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vzatie do väzby Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na uloženie… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ž a l o b a o zaplatenie… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Schválenie dohody o VT Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Schválenie dohody o… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba-P219/1 Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.