JUDr. Katarína Podhorcová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 3 627 pojednávaní a 3 042 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie podpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z rodinnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z rodinnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 55.70% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 228 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 110.89%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 186 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 224 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 200.416. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 118 nevybavených vecí. Z nich 37.29% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1294 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 96 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 538. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 58% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 169
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 98

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 312,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 231 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 95 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 41,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 899 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 67 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 114
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 69

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 367 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 239 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 106 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 44,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 541 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 109 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 44
 • Počet potvrdených odvolaní – 22

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 465 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 246 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 176 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 71,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 93,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 621 – 630. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 7,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 6.3.2013 – KS B.B. – efekt. využ. PC 9.–10.12.2013 – JA Omšenie – prac.stret–.trestné právo
 • 2012 – 15.3.2012– Omšenie – Seminár – Európsky zatýkací rozkaz 11.6.2012– ČR– Kroměříš – Seminár _ Nedbalostné TČ 24.9.2012 – Omšenie – Seminár –Ukladanie a VT a ochr. opatrenia 10.12.2012 – Omšenie– Seminár – Vyhl.,výklad a aplik. práva EU
 • 2011 – 18.212011 – Trestnoprávne grémium 8.9.2011 – Trestnoprávne grémium; 2012 – 15.3.2012– Omšenie – Seminár – Európsky zatýkací rozkaz 11.6.2012– ČR– Kroměříš – Seminár _ Nedbalostné TČ 24.9.2012 – Omšenie – Seminár –Ukladanie a VT a ochr. opatrenia 10.12.2012 – Omšenie– Seminár – Vyhl.,výklad a aplik. práva EU; 2013 – 6.3.2013 – KS B.B. – efekt. využ. PC 9.–10.12.2013 – JA Omšenie – prac.stret–.trestné právo
 • 2011 – 18.212011 – Trestnoprávne grémium 8.9.2011 – Trestnoprávne grémium

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti – Starostlivosť…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti – Starostlivosť…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh otca na zmenu osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu priezviska… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu úpravy výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu úpravy výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, na obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, podnet na nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného na dospelé… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, podnet na schválenie právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, podnet na schválenie právneho… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zverenie mal. do NOS Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na výkon rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zníženie výživného +… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu úpravy styku s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh matky na úpravu výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod manželstva s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, podnet na uloženie výchovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu úpravy rodič.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.