JUDr. Darina Puklušová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 1 723 pojednávaní a 4 464 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 20 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 662 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 171 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 68,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 47
 • Počet potvrdených odvolaní – 32

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 325 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 369 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 251 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 63,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 111,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 519. – 534. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudkyňa sa zúčastňovala na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách; 2013 – Sudkyňa sa zúčastňovala na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Nápad za rok 2012 bol zvýšený
 • 2012 – Nápad za rok 2012 bol zvýšený

Vynesené rozhodnutia

 1. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie nehnuteľnosti patriacej do… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 1.243,07 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Pracovný spor - neplatnosť výpovede Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 70,70 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 8.080,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 288,99 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 1.217.080,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Pracovný spor - neplatnosť výpovede Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 2.862,59 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 363,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 2190,07 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 74.492,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 14.124,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 98,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.