JUDr. Marta Raábová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 2 139 pojednávaní a 4 092 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1307 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 93 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 15 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 566 – 574. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 10.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 56,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 134
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 76

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 543,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 460 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 333 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 72,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 191,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 928 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 64 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 14.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 639 – 649. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 92
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 47

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 411 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 430 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 247 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 57,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 547 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 116 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 58
 • Počet potvrdených odvolaní – 27

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 571 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 299 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 151 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 60,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 11,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 695 – 698. mieste. Za kvalitu získal 3,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 7,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Školenie – 3 dni
 • 2011 – Školenie – 3 dni
 • 2011 – Opatrenie predsedu súdu 1SprR/13/2011 zo dňa 27.7.2011
 • 2011 – Opatrenie predsedu súdu 1SprR/13/2011 zo dňa 27.7.2011

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2170 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 13.127 Eur s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 2000 Eur s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 7 778,4 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 400 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie sumy 93.700,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 950,- € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 195 536,79 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 25 084,70 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 326 745,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 52.882,39 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 7 075,11 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 81 223,01 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 82.139,37 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie povinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,90 eur s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 5 932,12 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 31.000 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.