JUDr. Miroslav Račko

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Lučenec, evidujeme 2 038 pojednávaní a 2 761 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 26 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1582 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 64 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 28 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 62 – 68. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 312
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 237

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 109,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 97 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 24 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 24,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 116,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo..

Sudca v sledovanom období odpracoval 1100 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 43 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 32.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 18 – 21. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 22 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 208
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 156

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 98 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 164 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 63 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 38,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 128,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 657 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 120 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 85
 • Počet potvrdených odvolaní – 51

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 297 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 215 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 123 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 94,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 556 – 573. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 19.04.2013 – Občianskoprávne grémium 25.04.2013 – 26.04.2013 Pracovné stretnutie sudcov KS BB 17.10.2013 – 18.10.2013 – Rokovanie obchodnoprávneho kolégia
 • 2012 – 0 dní
 • 2011 – 0; 2012 – 0 dní; 2013 – 19.04.2013 – Občianskoprávne grémium 25.04.2013 – 26.04.2013 Pracovné stretnutie sudcov KS BB 17.10.2013 – 18.10.2013 – Rokovanie obchodnoprávneho kolégia
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Miroslav Račko
  Obžalovaný – Q. C.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krádeže Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Miroslav Račko
  Obžalovaný – U. Z.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Miroslav Račko
  Obžalovaný – O. T.
 4. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.974,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.974,14 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti závetu a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na nariadenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.