JUDr. Alena Radičová

 1. Aktívna podpredseda na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 1 077 pojednávaní a 1 765 rozhodnutí.
  Poznámka: .

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 100784768/2021 z 00.05.2021 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – M. A.
  Odporca – C. Y.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, ORPZ-NM-OPP-348-004/2020 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – W. T.
  Odporca – L. V.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 101577049/2021 z 25.8.2021 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – V. M.
  Odporca – K. P.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 100497717/2022 zo 17.3.2022 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – Y. Z.
  Odporca – T. R.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, O-379/2021 z 25.1.2022 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – W. Q.
  Odporca – U. B.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Alena Radičová
  Navrhovateľ – W. M.
  Odporca – J. A.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 37693-3/2017-BA z 12.12.2017 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Alena Radičová
  Navrhovateľ – S. G.
  Odporca – L. P.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 102067552/2018 z 17.10.2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – R. G.
  Odporca – Z. J.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 100458791/2018 z 28.2.2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – N. C.
  Odporca – V. S.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 101577049/2021 z 25.8.2021 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – T. C.
  Odporca – Y. H.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 100784768/2021 z 00.05.2021 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – F. O.
  Odporca – Y. U.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 100294264/2022 z 14.2.2022 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – J. D.
  Odporca – R. D.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 1/2022 z V.Č.S. z 27.2.2022 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – I. P.
  Odporca – C. M.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 101428623/2021 z 6.8.2021 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – Q. C.
  Odporca – O. S.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 101428387/2021 z 6.8.2021 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – U. Q.
  Odporca – P. A.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 101428293/2021 z 6.8.2021 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – F. T.
  Odporca – V. H.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 102483967/2021 zo 6.12.2021 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – K. Y.
  Odporca – N. P.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.