JUDr. Alena Radičová

  1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 627 pojednávaní a 1 062 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

  1. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  2. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  3. Opravné uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  4. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  5. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  6. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  7. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
    Potvrdzujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
    Potvrdzujúce
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  10. Uznesenie
    Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
    Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

  1. Pojednávanie a rozhodnutie, CO 3/2017 z 31.5.2017 Pojednávanie prebehne dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – Božena Bublová
    Odporca – Okresný úrad Trenčín
  2. Pojednávanie a rozhodnutie, V 7254/15 z 4.9.2017 Pojednávanie prebehne dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – Arkádia TN, a.s.
    Odporca – Okresný úrad Trenčín
  3. Pojednávanie a rozhodnutie, 100636556/2018 z 28.03.2018 Pojednávanie prebehne dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – GOLD & SILVER INTERNATIONAL, s.r.o.
    Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
  4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Co 5/2017 z 19.10.2017 Pojednávanie prebehne dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – Ing. Roman Trebichavský
    Odporca – Okresný úrad Trenčín
  5. Pojednávanie a rozhodnutie, 100474906/2018 z 2.3.2018 Pojednávanie prebehne dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – GIBALEX spol. s.r.o.
    Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
  6. Pojednávanie a rozhodnutie, 101503246/2017 zo 7.7.2017 Pojednávanie prebehne dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – ESIN construction, a.s.
    Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
  7. Pojednávanie a rozhodnutie, 102345186/2017 z 09.11.2017 Pojednávanie prebehne dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – Zlatá Huta, s.r.o.
    Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
  8. Pojednávanie a rozhodnutie, 102345385/2017 z 09.11.2017 Pojednávanie prebehne dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – Zlatá Huta, s.r.o.
    Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

  1. Pojednávanie a rozhodnutie, 1/2016/CS-36 z 8.9.2016 Pojednávanie prebehlo dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – Ľubomír Poruban
    Odporca – Poľovnícke združenie Lipníky
  2. Pojednávanie a rozhodnutie, 102132297/2018 z 26.10.2018 Pojednávanie prebehlo dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – František Velič VELMONT
    Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
  3. Pojednávanie a rozhodnutie, 102132190/2018 z 26.10.2018 Pojednávanie prebehlo dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – František Velič VELMONT
    Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
  4. Pojednávanie a rozhodnutie, 102132059/2018 z 26.10.2018 Pojednávanie prebehlo dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – František Velič VELMONT
    Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
  5. Pojednávanie a rozhodnutie, 0881900802018 z 16.11.2018 Pojednávanie prebehlo dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – Ing. Jarmila Plešková
    Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava
  6. Pojednávanie a rozhodnutie, nečinnosť orgánu verejnej… Pojednávanie prebehlo dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – Y. J.
    Odporca – U. B.
  7. Pojednávanie a rozhodnutie, 102386449/2017 z 15.11.2017 Pojednávanie prebehlo dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – H. N.
    Odporca – B. E.
  8. Pojednávanie a rozhodnutie, V3283/2018 z 23.11.2018 Pojednávanie prebehlo dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – H. N.
    Odporca – F. P.
  9. Pojednávanie a rozhodnutie, GR-ZVJS-95-2/14-2018 z… Pojednávanie prebehlo dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – S. A.
    Odporca – F. P.
  10. Pojednávanie a rozhodnutie, 102132267/2018 z 26.10.2018 Pojednávanie prebehlo dňa

    Súd – Krajský súd Trenčín
    Sudca – JUDr. Alena Radičová
    Navrhovateľ – J. H.
    Odporca – K. G.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.