JUDr. Zuzana Rigáňová

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava IV, we register 3,586 hearings and 1,601 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 26 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 3

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1464 days in the period and was assigned on average 16 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.7% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 238
 • Number of Affirmed Decisions – 142

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 430.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 237 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 170 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 71.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 271.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 3

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1022 days in the period and was assigned on average 20 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 13.5 from 40 possible points and ranked on 663 – 667. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 7.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.2% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 184
 • Number of Affirmed Decisions – 109

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 4.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 481 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 631 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 132 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 20.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 74.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 4 and delays prior to case assignment 3.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 615 days and on average was assigned 180 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 93
 • Number of confirmed judgements – 52

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 678 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 559 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 148 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 51,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 11,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 695 – 698. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 6,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva – 2 dni.
 • 2012 – – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností v termíne 18.06.2012 – 19.06.2012 – 2 dni – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu v termíne 21.11.2012 – 1 deň ; 2013 – Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva – 2 dni.
 • 2012 – – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností v termíne 18.06.2012 – 19.06.2012 – 2 dni – Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu v termíne 21.11.2012 – 1 deň

Published judgements

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba proti neoprávnenému… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 2038,32 €… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vypratanie bytu Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PO + vydanie hnuteľnej veci Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, bezdôvodné obohatenie a… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 20.604,-… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie termínu… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie 3.127,37… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 2.846,81… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 8321,17 €… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie neplatnosti… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zrušenie a… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na rozvod Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Neplatnosť závetu Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o náhradu škody Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 5000,- €… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 19.262,62… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.