JUDr. Pavel Rohárik

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 2 877 pojednávaní a 1 747 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1424 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 24 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 305
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 198

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 263,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 125 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 92 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 73,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 211% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 997 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 26 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 366. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 173
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 112

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 281 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 369 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 151 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 40,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 102,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 602 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 178 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 70,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 64
 • Počet potvrdených odvolaní – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 325 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 332 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 157 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 85,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 416 – 430. mieste. Za kvalitu získal 9,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 11 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalšej agendy CbPv
 • 2013 – Určovacie žaloby / 2013/KSP/33,14.03.2013,ÚPV Banská Bystrica, Konferencia: Sudcovská profesijná etika,23.05.2013,VIA IURIS Bratislava, "Etika v právu" (9. diskusní fórum),27.–29.05.2013,Kroměříž, Profesionálna etika sudcu a prokurátora, Krízová komunikácia, Rétorika / 2013/KSP/64,16.–17.09.2013,JA Omšenie, Tréning sudcov "Súdne rozhodnutia",20.–21.09.2013,ZOJ Dolná Strehová, 8. sympózium sudcov – Európske ochranné známky a dizajny,10.–11.10.2013,Alicante, Conference: EPO boards of appeal and key decicions 2013,22.–23.10.2013,European Patent Office Mníchov, Strategie zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření II.,13.–15.11.2013,Kroměříž
 • 2012 – Znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalšej agendy (CbPv).
 • 2012 – Anglický jazyk–právnická terminológia/2012/KEP/46,21.–23.03.2012,Omšenie, Etika v práve,21.–23.05.2012,Kroměříž,ČR, Anglický jazyk–právnická terminológia (letný kurz)/2012/KEP/75,20.–22.08.2012,Omšenie, Anglický jazyk–právnická terminológia (letný kurz)/2012/KEP/76,23.–25.08.2012,Omšenie, Osobnosť v záťaži,12.–14.09.2012,Kroměříž,ČR, Komunikačné zručnosti,05.10.2012,Dolná Strehová, Ochranné známky a dizajn,08.–09.10.2012,Alicante,Španielsko, Stratégia zvládania stresu a prevencia syndrómu vyhorenia,14.–16.11.2012,Kroměříž,ČR
 • 2011 – Znižený nápad v agende C od 01.01.2011, vzhľadom na vybavovanie ďalších agiend. Od 01.09.2011 ďalšie zníženie nápadu v agende C, vzhľadom na pridelenie novej agendy P od uvedeného dátumu.; 2012 – Znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalšej agendy (CbPv).; 2013 – znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalšej agendy CbPv
 • 2011 – Znižený nápad v agende C od 01.01.2011, vzhľadom na vybavovanie ďalších agiend. Od 01.09.2011 ďalšie zníženie nápadu v agende C, vzhľadom na pridelenie novej agendy P od uvedeného dátumu.
 • 2011 – 21. – 22.01.2011 – Súdnické reformy – minulosť a budúcnosť, Bratislava, 23. – 25.03.2011 – Anglický jazyk – právnická terminológia, Omšenie, 11. – 13.05.2011 – Trestnoprávne aspekty porušovania ochranných známok, Alicante, 23. – 25.05.2011 – Etika v právu, Kroměříž, 15. – 17.06.2011 – Patenty Európskej únie, Alicante, 20.06.2011 – Kultivácia osobnosti II. časť, ÚPV B. Bystrica, 12. – 15.10.2011 – Ochranná známka spoločenstva a dizajn spoločenstva, Alicante; 2012 – Anglický jazyk–právnická terminológia/2012/KEP/46,21.–23.03.2012,Omšenie, Etika v práve,21.–23.05.2012,Kroměříž,ČR, Anglický jazyk–právnická terminológia (letný kurz)/2012/KEP/75,20.–22.08.2012,Omšenie, Anglický jazyk–právnická terminológia (letný kurz)/2012/KEP/76,23.–25.08.2012,Omšenie, Osobnosť v záťaži,12.–14.09.2012,Kroměříž,ČR, Komunikačné zručnosti,05.10.2012,Dolná Strehová, Ochranné známky a dizajn,08.–09.10.2012,Alicante,Španielsko, Stratégia zvládania stresu a prevencia syndrómu vyhorenia,14.–16.11.2012,Kroměříž,ČR; 2013 – Určovacie žaloby / 2013/KSP/33,14.03.2013,ÚPV Banská Bystrica, Konferencia: Sudcovská profesijná etika,23.05.2013,VIA IURIS Bratislava, "Etika v právu" (9. diskusní fórum),27.–29.05.2013,Kroměříž, Profesionálna etika sudcu a prokurátora, Krízová komunikácia, Rétorika / 2013/KSP/64,16.–17.09.2013,JA Omšenie, Tréning sudcov "Súdne rozhodnutia",20.–21.09.2013,ZOJ Dolná Strehová, 8. sympózium sudcov – Európske ochranné známky a dizajny,10.–11.10.2013,Alicante, Conference: EPO boards of appeal and key decicions 2013,22.–23.10.2013,European Patent Office Mníchov, Strategie zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření II.,13.–15.11.2013,Kroměříž
 • 2011 – 21. – 22.01.2011 – Súdnické reformy – minulosť a budúcnosť, Bratislava, 23. – 25.03.2011 – Anglický jazyk – právnická terminológia, Omšenie, 11. – 13.05.2011 – Trestnoprávne aspekty porušovania ochranných známok, Alicante, 23. – 25.05.2011 – Etika v právu, Kroměříž, 15. – 17.06.2011 – Patenty Európskej únie, Alicante, 20.06.2011 – Kultivácia osobnosti II. časť, ÚPV B. Bystrica, 12. – 15.10.2011 – Ochranná známka spoločenstva a dizajn spoločenstva, Alicante

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, použitie ochrannnej známky Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zdržanie sa neoprávnených… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2218,95,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 466,44,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie NO + zabezpečenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie RR Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO + Žaloba o zdržanie sa… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu práv z ochranných… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3603,22 € Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.