JUDr. Antónia Salayová

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 2 907 pojednávaní a 3 048 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie priemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 85.63% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 341 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 97.98%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 254 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 97 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 93.685. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 64 nevybavených vecí. Z nich 53.13% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1066 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 41 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 168 – 193. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 167
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 136

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 382 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 378 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 294 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 77,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 146,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 643 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 227 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 79,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 91
 • Počet potvrdených odvolaní – 72

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 115 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 146 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 78 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 54 – 64. mieste. Za kvalitu získal 11,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Omšenie – celokrajové školenie sudcov – 2 dni v pozícii poslucháča
 • 2012 – školen ie 3 dní–poozícia poslucháč
 • 2011 – Školenie – 3 dni – pozícia poslucháč ; 2012 – školen ie 3 dní–poozícia poslucháč; 2013 – Omšenie – celokrajové školenie sudcov – 2 dni v pozícii poslucháča
 • 2011 – Školenie – 3 dni – pozícia poslucháč
 • 2011 – Sudca vykonáva funkciu podpredsedu súdu, napriek tomu nápad do svojich oddelení nemá znížený.
 • 2011 – Sudca vykonáva funkciu podpredsedu súdu, napriek tomu nápad do svojich oddelení nemá znížený.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, výkon rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie hnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 4.949,50… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 5.000 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie hnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.