JUDr. Eva Schweitzerová

 1. Active judge at the court Okresný súd Galanta, we register 3,272 hearings and 2,361 judgements.
  Note: .

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1348 days in the period and was assigned on average 157 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21.5 from 40 possible points and ranked on 317 – 344. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 64.2% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 204
 • Number of Affirmed Decisions – 131

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.2% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 142.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 186 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 97 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 52.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 115.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 935 days in the period and was assigned on average 112 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24 from 40 possible points and ranked on 262 – 285. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 64.9% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 134
 • Number of Affirmed Decisions – 87

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.8% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 153 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 173 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 71 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 41% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 104.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 558 days and on average was assigned 167 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 61
 • Number of confirmed judgements – 34

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 325 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 194 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 110 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 55% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 96,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 331 – 345. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Published judgements

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Eva Schweitzerová
  Defendant – H. S.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obzlášť závažný zločin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Eva Schweitzerová
  Defendant – C. W.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací prečin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Eva Schweitzerová
  Defendant – X. M.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Eva Schweitzerová
  Defendant – N. Y.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Eva Schweitzerová
  Defendant – C. B.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neopráv.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Eva Schweitzerová
  Defendant – O. E.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin usmrtenia… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Eva Schweitzerová
  Defendant – L. B.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin porušovania… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Eva Schweitzerová
  Defendant – K. W.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Eva Schweitzerová
  Defendant – W. P.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zneužívania… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Galanta
  Judge – JUDr. Eva Schweitzerová
  Defendant – S. J.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.