Mgr. Mária Sitárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 5 408 pojednávaní a 4 448 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 17 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1486 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 139 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 201 – 223. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 174
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 125

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 140,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 159 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 96 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 60,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 118% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1074 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 103 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 324 – 344. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 121
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 85

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 206 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 232 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 128 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 55,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 99,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 651 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 201 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 71,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 91
 • Počet potvrdených odvolaní – 65

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 125 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 145 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 42 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 23,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 103,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 27,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 84 – 92. mieste. Za kvalitu získal 9 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 3x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného, zmena… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO a súčasne návrh na… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Nariadenie výchovného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie výživného na obe… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena zverenia Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.