JUDr. Marián Sninský

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 806 pojednávaní a 192 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 988 pojednávaní a 533 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, 4 - ročný mandát.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 658 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 101 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 43,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 66
 • Počet potvrdených odvolaní – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 117 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 82 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 56 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 58,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 111,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – odborný seminár 2 dni
 • 2012 – odborný seminár 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok., § 208 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 221 ods.1,4… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.a obh.,§ 157… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.prok.,obž.,§ 212 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.poš.,§352 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 360 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž., § 277/1,2… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.,§ 147 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.,§ 213 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obh.,§ 172/1c/,d/… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok., § 208 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 221 ods.1,4… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 360 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 211 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž., § 188 /1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 208 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.,§ 360/1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 188/1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.prok.a obž.,§ 208… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.