JUDr. Marián Sninský

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 128 pojednávaní a 43 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 988 pojednávaní a 553 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 21 rokmi, 4 - ročný mandát.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 658 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 101 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 43,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 66
 • Počet potvrdených odvolaní – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 117 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 82 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 56 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 58,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 111,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299. – 317. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – odborný seminár 2 dni
 • 2012 – odborný seminár 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 172 ods.1 písm.c,d… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Sninský
  Obžalovaný – Ľudovít Buďo
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.a obž.2,§ 326 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Sninský
  Obžalovaný – Bohdan Penyak
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 213 ods.1 T.z.a i.,OS… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Sninský
  Obžalovaný – Ján Mochnacký
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 221 ods.1,2 T.z.,OS… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Sninský
  Obžalovaný – Eunika Horváthová
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.prok.,§ 222 ods.1 T.z.,OS KK,6T… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Sninský
  Obžalovaný – Antónia Markušková
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 172 ods.1 písm.c,d… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Sninský
  Obžalovaný – Ľudovít Buďo
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.a obž.2,§ 326 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Sninský
  Obžalovaný – JUDr. Ladislav Gorej
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 213 ods.1 T.z.a i.,OS… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Sninský
  Obžalovaný – Ján Mochnacký
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.prok.,§ 189 ods.1 T.z. a i.,OS… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Sninský
  Obžalovaný – Milan Neupauer
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 360/1 Tr.z.,OS… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Sninský
  Obžalovaný – Marek Jakub
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 221 ods.1,2 T.z.,OS… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Sninský
  Obžalovaný – Eunika Horváthová
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, námietke zaujatosti,OS HN,1T 99/18 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Sninský
  Obžalovaný – Diego Roda
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obž.,§ 212 ods.2 písm.a T.z.,OS… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Sninský
  Obžalovaný – Marek Pjatek
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.