JUDr. Zoltán Boros

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Rimavská Sobota, we register 583 hearings and 5,188 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 15 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, and 2012.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1546 days in the period and was assigned on average 38 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 29.5 from 40 possible points and ranked on 34 – 40. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 19 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 75.5% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 49
 • Number of Affirmed Decisions – 37

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.2% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 1.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 134.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 71 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 3 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 4.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 133.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1086 days in the period and was assigned on average 25 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 28 from 40 possible points and ranked on 107 – 118. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 79.4% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 34
 • Number of Affirmed Decisions – 27

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.3% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 1.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 151 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 92 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 1 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 1.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 86.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 657 days and on average was assigned 33 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 74,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 27
 • Number of confirmed judgements – 20

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 110 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 29 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 6 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 18,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 36 – 38. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 20,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Exekučné právo – aplikačné problémy exekučného konania" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč, seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč
 • 2012 – vzdelávacie podujatie "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA)" – 1 deň, seminár "Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi)" – 2 dni , ostatné školenia – 2 dni
 • 2011 – 2 dni – seminár Exekučné právo, aplikačné problémy (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi), 2 dni – pracovné stretnutie sudcov občianskoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici – zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 2 dni – seminár Premlčanie a preklúzia v občianskom práve; 2012 – vzdelávacie podujatie "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA)" – 1 deň, seminár "Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi)" – 2 dni , ostatné školenia – 2 dni ; 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Exekučné právo – aplikačné problémy exekučného konania" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč, seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč
 • 2011 – 2 dni – seminár Exekučné právo, aplikačné problémy (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi), 2 dni – pracovné stretnutie sudcov občianskoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici – zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 2 dni – seminár Premlčanie a preklúzia v občianskom práve

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie bez odôvodnenia – Sloboda a ľudská…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie bez odôvodnenia – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 212/1 písmeno… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 200 odsek 1… Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 156 odsek 1… Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 277 ods. 1,3… Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods. 1… Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 277 ods. 1,3… Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 156 odsek 1… Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 212 ods. 1… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.