Ľudovít Bradáč

 1. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 100 pojednávaní a 357 rozhodnutí.
  Poznámka: - od 1. júla 2013 má prerušený výkon funkcie sudcu podľa § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z.z.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, žaloba č. 1020501/1/1047946/2012 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – Ľudovít Bradáč
  Navrhovateľ – L. E.
  Odporca – Z. K.
 2. Pojednávanie, Návrh č. 12/2011 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – Ľudovít Bradáč
  Navrhovateľ – F. H.
  Odporca – Y. G.
 3. Pojednávanie, žaloba č. 1100301/1/1306611/2012/14003 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – Ľudovít Bradáč
  Navrhovateľ – C. Z.
  Odporca – Q. L.
 4. Pojednávanie, žaloba č. 1020501/1/1160533/2012/4915 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – Ľudovít Bradáč
  Navrhovateľ – P. X.
  Odporca – R. X.
 5. Pojednávanie, žaloba č. 1020501/1/1160549/2012/4915 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – Ľudovít Bradáč
  Navrhovateľ – R. V.
  Odporca – T. E.
 6. Pojednávanie, žaloba č. 1020501/1/1160498/2012/4915 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – Ľudovít Bradáč
  Navrhovateľ – R. G.
  Odporca – S. O.
 7. Pojednávanie, žaloba č. 1020501/1/1160524/2012/4915 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – Ľudovít Bradáč
  Navrhovateľ – H. X.
  Odporca – M. A.
 8. Pojednávanie, žaloba č. 1020501/1/1160472/2012/4915 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – Ľudovít Bradáč
  Navrhovateľ – Q. I.
  Odporca – A. X.
 9. Pojednávanie, žaloba č. 1020501/1/1160399/2012/4915 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – Ľudovít Bradáč
  Navrhovateľ – Q. H.
  Odporca – I. A.
 10. Pojednávanie, Odvolanie - V 1618/2012 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – Ľudovít Bradáč
  Navrhovateľ – G. O.
  Odporca – H. U.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.