JUDr. Ivan Šimek

 1. Active judge at the court Okresný súd Skalica, we register 2,221 hearings and 2,414 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 11 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1490 days in the period and was assigned on average 118 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 28.5 from 40 possible points and ranked on 49 – 61. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 81.6% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 114
 • Number of Affirmed Decisions – 93

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.7% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 0.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 146.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 120 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 45 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 37.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 117.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1059 days in the period and was assigned on average 92 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26.5 from 40 possible points and ranked on 153 – 167. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 13 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 84.5% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 84
 • Number of Affirmed Decisions – 71

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.7% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 0.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 221 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 222 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 75 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 33.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 84.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 641 days and on average was assigned 169 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 78,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 42
 • Number of confirmed judgements – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 184 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 174 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 26 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 14,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 52 – 53. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 21.–22.2.2013 – uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území SR 28.–29.10.2013 – väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní 11.–12.12.2013 – princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2012 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Seminár – Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení (2 dni) Školenie sudcov organizované KS v Trnave – Omšenie (25.–27.5.); 2012 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni); 2013 – 21.–22.2.2013 – uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území SR 28.–29.10.2013 – väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní 11.–12.12.2013 – princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Seminár – Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení (2 dni) Školenie sudcov organizované KS v Trnave – Omšenie (25.–27.5.)

Published judgements

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 188/1, 2d)… Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba § 9/2 TZ a iné Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – S. E.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 364 ods. 1… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – F. A.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na premenu PO… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – K. G.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 9 ods.2 k §… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – N. F.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 199 ods. 1… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – D. L.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 221 ods. 1… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – F. G.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 14/1 TZ a… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – T. A.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 324/1b),2… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – I. P.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 276/1,4 TZ Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – F. I.
More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 212/1,3b)… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – J. C.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 156 odsek 1… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – G. L.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 14/1 TZ k §… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – Q. W.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 188/1, 2d)… Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba § 9/2 TZ a iné Hearing was held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – F. P.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba § 221/1, 2 TZ Hearing was held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – P. U.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na premenu PO… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – V. Q.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na premenu PO… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – H. E.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na premenu PO… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – S. K.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na premenu PO… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Skalica
  Judge – JUDr. Ivan Šimek
  Defendant – P. K.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.