JUDr. Ivan Šimek

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Skalica, evidujeme 2 382 pojednávaní a 2 596 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 12 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1490 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 118 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 49 – 61. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 114
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 93

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 146,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 120 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 45 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 37,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 117,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1059 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 92 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 153 – 167. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 84,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 84
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 71

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 221 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 222 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 75 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 33,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 84,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 641 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 169 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 78,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 42
 • Počet potvrdených odvolaní – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 184 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 174 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 26 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 14,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 52 – 53. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 21.–22.2.2013 – uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území SR 28.–29.10.2013 – väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní 11.–12.12.2013 – princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2012 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Seminár – Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení (2 dni) Školenie sudcov organizované KS v Trnave – Omšenie (25.–27.5.); 2012 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni); 2013 – 21.–22.2.2013 – uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území SR 28.–29.10.2013 – väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní 11.–12.12.2013 – princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Seminár – Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení (2 dni) Školenie sudcov organizované KS v Trnave – Omšenie (25.–27.5.)

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 276/1, 3 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – L. P.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na premenu PO… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – C. J.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba § 207/1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – F. N.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 188 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – R. H.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 158 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – J. Q.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 221 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – X. E.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na premenu PO… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – C. U.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zmenu spôsobu… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – N. F.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 122/10 TZ a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – E. H.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 276/1, 3 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – F. X.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na schvál. DoVaT §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – U. I.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na premenu PO… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – Q. R.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba § 207 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – W. C.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zmenu ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – R. L.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 221 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – C. U.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 221 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – U. Y.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 207/1 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – U. A.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 188 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – Y. C.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.