Okresný súd Skalica Nám. Slobody 15, 909 01 Skalica

At the court there are 8 judges working.

For the court we register 22,514 hearings and 34,217 judgements.

Overall 21st at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 35,500€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 26th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 11.3 months
 • Average duration for year 2012 is 9.6 months
 • Average duration for year 2011 is 11 months
 • Average duration for year 2010 is 9.7 months

Overall 7th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 19.9 months
 • Average duration for year 2012 is 15.4 months
 • Average duration for year 2011 is 17.6 months
 • Average duration for year 2010 is 13.9 months

Overall 25th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 7.4 months
 • Average duration for year 2012 is 6.3 months
 • Average duration for year 2011 is 5.5 months
 • Average duration for year 2010 is 5.8 months

Overall 15th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.8 months
 • Average duration for year 2012 is 4.7 months
 • Average duration for year 2011 is 6.3 months
 • Average duration for year 2010 is 7.2 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Skalica
Nám. Slobody 15
909 01 Skalica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Jarmila Bíliková a podpredseda je JUDr. Božena Michaláčová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ladislav Blaško

sudca

1 199

914

JUDr. Janka Butašová

sudkyňa

3 773

5 063

JUDr. Boris Buľubaš

sudca

3 741

3 654

Mgr. Jarmila Bíliková

predseda

1 790

3 839

Mgr. Peter Guček

sudca

943

653

JUDr. Božena Michaláčová

podpredseda

4 535

5 315

Mgr. Helena Silavecká

sudca

736

636

JUDr. Ivan Šimek

sudca

2 268

2 489

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ladislav Blaško

sudca

1 199

914

JUDr. Janka Butašová

sudkyňa

3 773

5 063

JUDr. Boris Buľubaš

sudca

3 741

3 654

Mgr. Jarmila Bíliková

predseda

1 790

3 839

Mgr. Nelly Erbertová

pravdepodobne VSÚ

0

744

Mgr. Peter Guček

sudca

943

653

Mgr. Ondrej Hertel

pravdepodobne VSÚ

0

365

Mgr. Nelly Hollá

pravdepodobne VSÚ

0

421

Mgr. Andrea Kucharičová

pravdepodobne VSÚ

0

724

JUDr. Božena Michaláčová

podpredseda

4 535

5 315

Mgr. Jozef Mikuš

pravdepodobne VSÚ

0

575

JUDr. Malvína Ozábalová

pravdepodobne VSÚ

0

99

Mgr. Andrea Poliaková

pravdepodobne VSÚ

0

246

Mgr. Helena Silavecká

sudca

736

636

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

3 207

2 690

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

neznáma pracovníčka

0

665

Mgr. Jana Vajayova

pravdepodobne VSÚ

0

48

Mgr. Jana Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

504

JUDr. Ivan Šimek

sudca

2 268

2 489

Mgr. Adriana Šimková

neznáma pracovníčka

0

41

Mgr. Tomáš Šteflík

pravdepodobne VSÚ

0

56

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti… Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.558,60 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 9.291,33 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 27.798,59 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 5.071,97 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie neplatnosti darovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 179.466,- Sk s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .