Mgr. Katarína Škultétyová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 698 pojednávaní a 2 349 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 9 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 9
 • Prieťahy pred pridelením veci – 6

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1436 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 53 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 538. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 9.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 162
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 111

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 395,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 262 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 187 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 71,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 114,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 6
 • Prieťahy pred pridelením veci – 5

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1041 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 33 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 650 – 662. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 6.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 120
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 81

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 433 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 313 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 172 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 55% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 76,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 3 a prieťahy pred pridelením veci 3.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 631 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 91 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 76,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 65
 • Počet potvrdených odvolaní – 50

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 357 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 278 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 176 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 51,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 111,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 269 – 285. mieste. Za kvalitu získal 11,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 11,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 4 dni
 • 2012 – Seminár – 5 dní; 2013 – Seminár – 4 dni
 • 2012 – Seminár – 5 dní

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na plnenie Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku otca s mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena obmedzenia spôsobilosti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyslovenie súhlasu za otca s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozhodnutie súdu pri nezhode… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.190,11 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP k… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyslovenie súhlasu za otca s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5531,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena obmedzenia spôsobilosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy výkonu rodič.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5531,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.