Mgr. Miroslava Šúleková

 1. Active judge at the court Okresný súd Topoľčany, we register 2,577 hearings and 2,352 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for more than 25 years, 4 - ročný mandát.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1357 days in the period and was assigned on average 74 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 16 from 40 possible points and ranked on 549 – 560. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 13 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 53.7% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 214
 • Number of Affirmed Decisions – 115

An appeal against the judge's judgements is filed in 15.3% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 7.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 230.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 99 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 16 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 16.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 68.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1069 days in the period and was assigned on average 55 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 417 – 443. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 55.2% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 201
 • Number of Affirmed Decisions – 111

An appeal against the judge's judgements is filed in 16.3% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 7.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 91 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 58 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 34 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 58.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 105% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 647 days and on average was assigned 77 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 39,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 101
 • Number of confirmed judgements – 40

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 19,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 11,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 225 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 82 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 49 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 53,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 88,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 509 – 518. mieste. Za kvalitu získal 3 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 19.1.–20.1.2012 – obmedzenie osobnej slobody zadržanie a väzba.
 • 2011 – –; 2012 – 19.1.–20.1.2012 – obmedzenie osobnej slobody zadržanie a väzba.; 2013 – –

Published judgements

 1. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena zverenia Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného + NO Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava rodičovských práv k mal. Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva a úprava… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie dieťaťa a určenie… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právného úkonu Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, striedavá starostlivosť Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného a zverenie… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na styk s mal. deťmi Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.