Mgr. Miroslava Šúleková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Topoľčany, evidujeme 3 104 pojednávaní a 2 685 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 27 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1357 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 74 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 16 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 549 – 560. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 53,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 214
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 115

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 230,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 99 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 16 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 16,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 68,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1069 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 55 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 201
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 111

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 16,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 91 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 58 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 34 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 58,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 647 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 77 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 39,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 101
 • Počet potvrdených odvolaní – 40

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 19,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 11,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 225 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 82 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 49 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 53,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 88,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 509 – 518. mieste. Za kvalitu získal 3 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 19.1.–20.1.2012 – obmedzenie osobnej slobody zadržanie a väzba.
 • 2011 – –; 2012 – 19.1.–20.1.2012 – obmedzenie osobnej slobody zadržanie a väzba.; 2013 – –

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP a neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie malol. so… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, osvojenie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie ml.dieťaťa do os.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.