JUDr. Pavol Tomáš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 3 222 pojednávaní a 1 968 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1284 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 15 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 11.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 618 – 622. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 8.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 55,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 189
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 105

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 275 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 113 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 74 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 65,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 61,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 951 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 52,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 127
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 67

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 219 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 319 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 138 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 43,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 114,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 575 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 142 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 65
 • Počet potvrdených odvolaní – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 236 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 220 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 142 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 53,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 98,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 595 – 599. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalších agend Zm, Cbzm, CbPv
 • 2013 – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku / 2013/KSP/12,04.–05.02.2013,JA Omšenie, Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť / 2013/KSP/15,18.–19.02.2013,JA Omšenie, "Regional Exchange Project" – Regionálna výmena skúseností, 2. seminár ,11.–15.03.2013,Európska súdna sieť Praha, Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností / 2013/KSP/25,22.–23.04.2013,JA Omšenie, Ochranné známky a dizajny – Nebezpečné porušenie – Prvé stretnutie – Náhľad na nebezpečné falšovanie zo súkromného a verejného sektora,16.–17.05.2013,Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu Alicante, Regionálna výmena skúseností – 3. seminár v Nemecku: Ochrana spotrebiteľa a cezhraničné ekonomické trestné činy,24.–28.06.2013,JA Branderburg Berlín, Zaobstarávanie výkon dôkazov v cezhraničných trestných aj civilných veciach,23.–27.09.2013,JA Omšenie, Ochrana priemyselného vlastníctva IX.,30.09.–02.10.2013,Slovenská komora patentových zástupcov Starý Smokovec, Child–focused practices in the administration of justice,04.–08.11.2013,JA Maďarsko + EJTN Budapešť
 • 2012 – Znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalších agend (Zm,CbZm,CbPv).
 • 2012 – Zmenkové a šekové právo,práva vyplývajúce z vystavenia zmenky,šeku/2012/KSP/28, 23.–24.02.2012,Omšenie, The Thematic Seminar for National Community Trade Mark and Design Court Judges,11.–12.06.2012,Alicante,Španielsko, Ochranné známky a dizajn, 08.–09.11.2012,Alicante,Španielsko
 • 2011 – Znížený nápad v agende C od 01. 01. 2011 vzhľadom na vybavovanie ďalších agiend.; 2012 – Znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalších agend (Zm,CbZm,CbPv).; 2013 – znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalších agend Zm, Cbzm, CbPv
 • 2011 – Znížený nápad v agende C od 01. 01. 2011 vzhľadom na vybavovanie ďalších agiend.
 • 2011 – 11 – 13.05.2011 – Ochranná známka spoločenstva a dizajn. spoločenstva, Alicante, 02 – 03.06., 06 – 07.06.2011 – Aktuálne otázky v ochrane slobody prejavu, Duševné vlastníctvo Omšenie, 12 – 15.10.2011 – Ochranná známka spoločenstva a dizajn. spoločenstva, Alicante – sudca pôsobí ako lektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom; 2012 – Zmenkové a šekové právo,práva vyplývajúce z vystavenia zmenky,šeku/2012/KSP/28, 23.–24.02.2012,Omšenie, The Thematic Seminar for National Community Trade Mark and Design Court Judges,11.–12.06.2012,Alicante,Španielsko, Ochranné známky a dizajn, 08.–09.11.2012,Alicante,Španielsko; 2013 – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku / 2013/KSP/12,04.–05.02.2013,JA Omšenie, Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť / 2013/KSP/15,18.–19.02.2013,JA Omšenie, "Regional Exchange Project" – Regionálna výmena skúseností, 2. seminár ,11.–15.03.2013,Európska súdna sieť Praha, Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností / 2013/KSP/25,22.–23.04.2013,JA Omšenie, Ochranné známky a dizajny – Nebezpečné porušenie – Prvé stretnutie – Náhľad na nebezpečné falšovanie zo súkromného a verejného sektora,16.–17.05.2013,Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu Alicante, Regionálna výmena skúseností – 3. seminár v Nemecku: Ochrana spotrebiteľa a cezhraničné ekonomické trestné činy,24.–28.06.2013,JA Branderburg Berlín, Zaobstarávanie výkon dôkazov v cezhraničných trestných aj civilných veciach,23.–27.09.2013,JA Omšenie, Ochrana priemyselného vlastníctva IX.,30.09.–02.10.2013,Slovenská komora patentových zástupcov Starý Smokovec, Child–focused practices in the administration of justice,04.–08.11.2013,JA Maďarsko + EJTN Budapešť
 • 2011 – 11 – 13.05.2011 – Ochranná známka spoločenstva a dizajn. spoločenstva, Alicante, 02 – 03.06., 06 – 07.06.2011 – Aktuálne otázky v ochrane slobody prejavu, Duševné vlastníctvo Omšenie, 12 – 15.10.2011 – Ochranná známka spoločenstva a dizajn. spoločenstva, Alicante – sudca pôsobí ako lektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia, Prvostupňové nenapadnuté opravnými…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zriadenie vecného bremena k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 102,08 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 338,94 Eur s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 32,84 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 466,94 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 289,06 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.