JUDr. Pavol Tomáš

 1. Active judge at the court Okresný súd Banská Bystrica, we register 2,873 hearings and 1,466 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1284 days in the period and was assigned on average 15 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 11.5 from 40 possible points and ranked on 618 – 622. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 8.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 55.6% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 189
 • Number of Affirmed Decisions – 105

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.3% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 275 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 113 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 74 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 65.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 61.5% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 951 days in the period and was assigned on average 16 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 417 – 443. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 17.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 52.8% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 127
 • Number of Affirmed Decisions – 67

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.1% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 219 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 319 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 138 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 43.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 114.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 575 days and on average was assigned 142 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 65
 • Number of confirmed judgements – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 236 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 220 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 142 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 53,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 98,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 595 – 599. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalších agend Zm, Cbzm, CbPv
 • 2013 – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku / 2013/KSP/12,04.–05.02.2013,JA Omšenie, Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť / 2013/KSP/15,18.–19.02.2013,JA Omšenie, "Regional Exchange Project" – Regionálna výmena skúseností, 2. seminár ,11.–15.03.2013,Európska súdna sieť Praha, Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností / 2013/KSP/25,22.–23.04.2013,JA Omšenie, Ochranné známky a dizajny – Nebezpečné porušenie – Prvé stretnutie – Náhľad na nebezpečné falšovanie zo súkromného a verejného sektora,16.–17.05.2013,Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu Alicante, Regionálna výmena skúseností – 3. seminár v Nemecku: Ochrana spotrebiteľa a cezhraničné ekonomické trestné činy,24.–28.06.2013,JA Branderburg Berlín, Zaobstarávanie výkon dôkazov v cezhraničných trestných aj civilných veciach,23.–27.09.2013,JA Omšenie, Ochrana priemyselného vlastníctva IX.,30.09.–02.10.2013,Slovenská komora patentových zástupcov Starý Smokovec, Child–focused practices in the administration of justice,04.–08.11.2013,JA Maďarsko + EJTN Budapešť
 • 2012 – Znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalších agend (Zm,CbZm,CbPv).
 • 2012 – Zmenkové a šekové právo,práva vyplývajúce z vystavenia zmenky,šeku/2012/KSP/28, 23.–24.02.2012,Omšenie, The Thematic Seminar for National Community Trade Mark and Design Court Judges,11.–12.06.2012,Alicante,Španielsko, Ochranné známky a dizajn, 08.–09.11.2012,Alicante,Španielsko
 • 2011 – Znížený nápad v agende C od 01. 01. 2011 vzhľadom na vybavovanie ďalších agiend.; 2012 – Znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalších agend (Zm,CbZm,CbPv).; 2013 – znížený nápad v agende C vzhľadom na vybavovanie ďalších agend Zm, Cbzm, CbPv
 • 2011 – Znížený nápad v agende C od 01. 01. 2011 vzhľadom na vybavovanie ďalších agiend.
 • 2011 – 11 – 13.05.2011 – Ochranná známka spoločenstva a dizajn. spoločenstva, Alicante, 02 – 03.06., 06 – 07.06.2011 – Aktuálne otázky v ochrane slobody prejavu, Duševné vlastníctvo Omšenie, 12 – 15.10.2011 – Ochranná známka spoločenstva a dizajn. spoločenstva, Alicante – sudca pôsobí ako lektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom; 2012 – Zmenkové a šekové právo,práva vyplývajúce z vystavenia zmenky,šeku/2012/KSP/28, 23.–24.02.2012,Omšenie, The Thematic Seminar for National Community Trade Mark and Design Court Judges,11.–12.06.2012,Alicante,Španielsko, Ochranné známky a dizajn, 08.–09.11.2012,Alicante,Španielsko; 2013 – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku / 2013/KSP/12,04.–05.02.2013,JA Omšenie, Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť / 2013/KSP/15,18.–19.02.2013,JA Omšenie, "Regional Exchange Project" – Regionálna výmena skúseností, 2. seminár ,11.–15.03.2013,Európska súdna sieť Praha, Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností / 2013/KSP/25,22.–23.04.2013,JA Omšenie, Ochranné známky a dizajny – Nebezpečné porušenie – Prvé stretnutie – Náhľad na nebezpečné falšovanie zo súkromného a verejného sektora,16.–17.05.2013,Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu Alicante, Regionálna výmena skúseností – 3. seminár v Nemecku: Ochrana spotrebiteľa a cezhraničné ekonomické trestné činy,24.–28.06.2013,JA Branderburg Berlín, Zaobstarávanie výkon dôkazov v cezhraničných trestných aj civilných veciach,23.–27.09.2013,JA Omšenie, Ochrana priemyselného vlastníctva IX.,30.09.–02.10.2013,Slovenská komora patentových zástupcov Starý Smokovec, Child–focused practices in the administration of justice,04.–08.11.2013,JA Maďarsko + EJTN Budapešť
 • 2011 – 11 – 13.05.2011 – Ochranná známka spoločenstva a dizajn. spoločenstva, Alicante, 02 – 03.06., 06 – 07.06.2011 – Aktuálne otázky v ochrane slobody prejavu, Duševné vlastníctvo Omšenie, 12 – 15.10.2011 – Ochranná známka spoločenstva a dizajn. spoločenstva, Alicante – sudca pôsobí ako lektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Published judgements

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3829,68 EUR s prísl. Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5927,28 Eur s prísl. Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 17 446,70 Eur s prísl. Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4 831,96 Eur s prísl. Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 89 848,00 Eur s prísl. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody 1 652,00 Eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6 292,00 Eur s prísl. Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neexistencie… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1477,00 Eur s prísl. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3829,68 EUR s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5927,28 Eur s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 17 446,70 Eur s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 89 848,00 Eur s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4 831,96 Eur s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie BSM v priebehu… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4.044,43 Eur s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti právnych… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6 292,00 Eur s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie priebehu hranice… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.