JUDr. Zdenka Tomašková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 2 895 pojednávaní a 1 673 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1480 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 117 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 581 – 593. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 38% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 171
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 65

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 199,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 241 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 100 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 41,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 98,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1084 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 68 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 16 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 591 – 600. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 36,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 106
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 39

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 139 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 131 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 29 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 22,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 86% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 661 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 100 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 35% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 60
 • Počet potvrdených odvolaní – 21

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 39 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 28 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 22 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 35,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 117,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 20 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 30.10.–31.10.2013–Cellokrajský vzdelávací seminár organizovný KS Prešov určený pre sudcov prešovského kraja – Stará Lesná
 • 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – Pracovné stretnutie sudcov–Štrbské pleso–PATRIA
 • 2011 – 0; 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – Pracovné stretnutie sudcov–Štrbské pleso–PATRIA; 2013 – 30.10.–31.10.2013–Cellokrajský vzdelávací seminár organizovný KS Prešov určený pre sudcov prešovského kraja – Stará Lesná
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods.1,ods.3,písm.f/… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["E", "I"]
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 189 ods. 1, ods. 2 písm. b/… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["V", "M"]
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 246 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["Z", "O"]
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 373 ods.1, ods.2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["F", "S"]
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1,ods. 3 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["E", "O"]
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 294 ods.1,ods.2 Tr.zákona Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["I", "R"]
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods.1,ods.3 Tr.zákona Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["C", "M"]
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 222 ods. 1, ods. 5 písm.a/… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["T", "Z"]
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1 Tr.zákona Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["O", "G"]
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 233 ods. 1 písm. a/, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["W", "H"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 213 ods. 1, ods. 3 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["X", "I"]
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §172 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["J", "Q"]
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 20,§ 221 ods. 1,ods.3 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["A", "H"]
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["Y", "P"]
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 221 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["J", "G"]
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, §194 ods.1,ods.2 písm.a /… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zmenu úpravy práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 360 ods.1, ods. 2 písm. a /… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – ["O", "Y"]
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.