JUDr. Štefan Tomašovský

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 2 816 pojednávaní a 2 983 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1509 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 46 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 9 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 634 – 638. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 9 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 30,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 23
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 7

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 425,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 396 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 192 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 48,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 657 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 14 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 2
 • 2011 – od 1.9.2011 – zastavený nápad v senáte 22Cb – zvýšený nápad v senátoch: 1R, 1Exre, 1K, 1NcKR, 1NsRe v pomere 2 : 1 k nápadu v ostatnaých senátoch – zvýšený nápad v senáte 1CbR v pomere 2 : 1 : 1 z dôvodu rovnomernej zaťaženosti sudcov
 • 2011 – od 1.9.2011 – zastavený nápad v senáte 22Cb – zvýšený nápad v senátoch: 1R, 1Exre, 1K, 1NcKR, 1NsRe v pomere 2 : 1 k nápadu v ostatnaých senátoch – zvýšený nápad v senáte 1CbR v pomere 2 : 1 : 1 z dôvodu rovnomernej zaťaženosti sudcov
 • 2011 – 2; 2012 – 2
 • 2011 – 2

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 309,32 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o upustenie od konkurenčného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 15 000 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 349,44 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie platobného rozkazu… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba + nariadenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 214,03 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.