JUDr. Roman Tóth

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 972 pojednávaní a 1 062 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.823,80 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie práva prechodu a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.354,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 19.283,02 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 205.7810,18 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 13.640,-- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.640,-- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie akéhokoľvek… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.773,18 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.