JUDr. Dagmar Valocká

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 1 686 pojednávaní a 2 933 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1314 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 45 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 30 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 28 – 33. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 84% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 25
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 21

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 222,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 271 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 99 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 36,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 163,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 3 a prieťahy pred pridelením veci 2.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi neboli v sledovanom období prideľované prípady v hlavných agendách. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 576 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 0 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 85,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 14
 • Počet potvrdených odvolaní – 12

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 24,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – výkon funkcie predsedníčka okresného súdu
 • 2013 – 11.4.2013 – 1 deň – Určovacie žaloby – poslucháč 6.–7.5.2013 – 2 dni – Aktuálne problémy v aplikačnej praxi insolvenčného práva – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 30.9.–1.10.2013 – 2 dni – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia – poslucháč
 • 2012 – Z dôvodu výkonu fukcie predsedníčky súdu – neprideľovaný nový nápad okrem agendy K, R, NcKR, Cbi.
 • 2012 – 23.–24.1. 2 dni Obchodný register – aplikačné problémy – 1.časť poslucháč 5.–6.3. 2 dni Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií poslucháč 18.4. 1 deň Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania poslucháč 23.–24.4. 2 dni Konkurzné právo poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 10.–11.9. 2 dni Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 26.–27.11. 2 dni Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR poslucháč
 • 2011 – výkon funkcie predsedu súdu; 2012 – Z dôvodu výkonu fukcie predsedníčky súdu – neprideľovaný nový nápad okrem agendy K, R, NcKR, Cbi. ; 2013 – výkon funkcie predsedníčka okresného súdu
 • 2011 – výkon funkcie predsedu súdu
 • 2011 – 2.–3.2.– 2 dni – Slobodný prístup k informáciám – poslucháč, 30.–31.3. – 2 dni –Obchodný register – aplikačné problémy, problematika konkurzov –poslucháč, 29.3. –1 deň – Pracovné stretnutie k novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii – poslucháč, 25.–27.5.– 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT –poslucháč, 30.5. – 1 deň – Kultivácia osobnosti – 1. časť – poslucháč, 21.11. – 1 deň – Konkurzy a konkurzné konanie– poslucháč, 14.–15.12–2 dni – Zjednotenie postupov v aplikačnej praxi v oblasti konkurzného práva – poslucháč ; 2012 – 23.–24.1. 2 dni Obchodný register – aplikačné problémy – 1.časť poslucháč 5.–6.3. 2 dni Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií poslucháč 18.4. 1 deň Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania poslucháč 23.–24.4. 2 dni Konkurzné právo poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 10.–11.9. 2 dni Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 26.–27.11. 2 dni Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR poslucháč ; 2013 – 11.4.2013 – 1 deň – Určovacie žaloby – poslucháč 6.–7.5.2013 – 2 dni – Aktuálne problémy v aplikačnej praxi insolvenčného práva – poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 30.9.–1.10.2013 – 2 dni – Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia – poslucháč
 • 2011 – 2.–3.2.– 2 dni – Slobodný prístup k informáciám – poslucháč, 30.–31.3. – 2 dni –Obchodný register – aplikačné problémy, problematika konkurzov –poslucháč, 29.3. –1 deň – Pracovné stretnutie k novele zákona o konkurze a reštrukturalizácii – poslucháč, 25.–27.5.– 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT –poslucháč, 30.5. – 1 deň – Kultivácia osobnosti – 1. časť – poslucháč, 21.11. – 1 deň – Konkurzy a konkurzné konanie– poslucháč, 14.–15.12–2 dni – Zjednotenie postupov v aplikačnej praxi v oblasti konkurzného práva – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pravosti popretej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddlženia pre… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie veci + PO Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznania… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4.000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.