JUDr. Ružena Vašková

 1. Active judge at the court Okresný súd Vranov nad Topľou, we register 2,391 hearings and 2,145 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 478 days and on average was assigned 442 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 68,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 54
 • Number of confirmed judgements – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 230 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 491 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 151 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 28,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 78,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 269 – 285. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 30. – 31.10.2013 – Seminár sudcov – Stará Lesná
 • 2012 – 16. – 17. 02. 2012Trenčianske Teplice – Omšenie – Pracovné stretnutie sudcov, vybavujúcich agendu "P". 25. – 26. 09. 2012 – Trenčianske Teplice – Omšenie – Pracovné stretnutie sudcov, vbavujúcioch agendu "P". 22. –23. 11. 2012 – Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Odborný seminár sudcov.; 2013 – 30. – 31.10.2013 – Seminár sudcov – Stará Lesná
 • 2012 – 16. – 17. 02. 2012Trenčianske Teplice – Omšenie – Pracovné stretnutie sudcov, vybavujúcich agendu "P". 25. – 26. 09. 2012 – Trenčianske Teplice – Omšenie – Pracovné stretnutie sudcov, vbavujúcioch agendu "P". 22. –23. 11. 2012 – Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Odborný seminár sudcov.
 • 2011 – Od 01. 01. 2011 do 30. 09. 2011 – práceneschopná
 • 2011 – Od 01. 01. 2011 do 30. 09. 2011 – práceneschopná

Published judgements

 1. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 574, 86 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 368, 82 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie, O zaplatenie 790,62 €ur s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 344,91 - € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 871,09 - € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zrušenie BSM za trvania manželstva Hearing was held on

 7. Pojednávanie, O ochranu spotrebiteľa a vydanie PO Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Návrh na rozvod manželstva a úpravu práv a… Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 266, 30 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie, O zaplatenie 525,96 - € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.