JUDr. Ružena Vašková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 2 391 pojednávaní a 2 144 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 478 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 442 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 68,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 54
 • Počet potvrdených odvolaní – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 230 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 491 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 151 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 28,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 78,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 269 – 285. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 30. – 31.10.2013 – Seminár sudcov – Stará Lesná
 • 2012 – 16. – 17. 02. 2012Trenčianske Teplice – Omšenie – Pracovné stretnutie sudcov, vybavujúcich agendu "P". 25. – 26. 09. 2012 – Trenčianske Teplice – Omšenie – Pracovné stretnutie sudcov, vbavujúcioch agendu "P". 22. –23. 11. 2012 – Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Odborný seminár sudcov.; 2013 – 30. – 31.10.2013 – Seminár sudcov – Stará Lesná
 • 2012 – 16. – 17. 02. 2012Trenčianske Teplice – Omšenie – Pracovné stretnutie sudcov, vybavujúcich agendu "P". 25. – 26. 09. 2012 – Trenčianske Teplice – Omšenie – Pracovné stretnutie sudcov, vbavujúcioch agendu "P". 22. –23. 11. 2012 – Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Odborný seminár sudcov.
 • 2011 – Od 01. 01. 2011 do 30. 09. 2011 – práceneschopná
 • 2011 – Od 01. 01. 2011 do 30. 09. 2011 – práceneschopná

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 574, 86 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 368, 82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O zaplatenie 790,62 €ur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 344,91 - € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 871,09 - € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zrušenie BSM za trvania manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O ochranu spotrebiteľa a vydanie PO Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Návrh na rozvod manželstva a úpravu práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 266, 30 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zaplatenie 525,96 - € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.